Perşembe, Eylül 28, 2023
Ana SayfaMakaleYapay zekadan (AI) korkmalı mıyız? 

Yapay zekadan (AI) korkmalı mıyız? 

Yapay zekâ konusunda hala biraz endişeniz veya korkunuz varsa, yalnız değilsiniz. Ancak yapay zekâ makinelerinin davranışlarının zekalarına bağlı olmadığı unutulmamalıdır. Bunun yerine, yaratıcılara ve yaratıcıların öğrenmelerini istedikleri bilgilere bağlıdır. Arada bir nokta yoktur.

Prof. Dr. Y. Birol SAYGI / İstanbul Topkapı Üniversitesi

Makinelere insan gibi düşünmeyi öğretmekten korkan birçok insan bulunmaktadır. Kendilerine, insan zekasının üstesinden gelmek için donatılan robotlarla dolu bir dünyada güvende olup olmayacağımızı sormaktadırlar. Yapay zekâ ile ilgili akılda tutulması gereken, bilgisayarların, onları programlamak için insanlara güveneceğidir.

Yapay zekâ, bilgi programcılarının onları filtrelemesini öğrenecektir. Programcılar insan toplumunun çıkarları doğrultusunda hareket ettiği sürece bu güven vericidir. Bilgisayarlar ve makineler sonsuz bilgiye sahip olmadıkları için insanların yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. Onları programlamamıza ve onlara ne düşüneceklerini ve nasıl davranacaklarını söylememize ihtiyaçları vardır.

Yapay zekâ konusunda hala biraz endişeniz veya korkunuz varsa, yalnız değilsiniz. Ancak yapay zekâ makinelerinin davranışlarının zekalarına bağlı olmadığı unutulmamalıdır. Bunun yerine, yaratıcılara ve yaratıcıların öğrenmelerini istedikleri bilgilere bağlıdır. Arada bir nokta yoktur.

“Yapay zeka ‘en büyük varoluşsal tehdidimiz’”

İnsanların yapay zekadan korkmasının temel nedeninin, hayatlarının çeşitli yönleri üzerindeki kontrollerini kaybetme endişesidir. Bu çok insani bir tepkidir. Sonuçta bizler bağımsız düşünce ve karar verme ile eylemde bulunma özgürlüğü kavramlarına değer veren özerk varlıklarız. Teknoloji alanındaki başlıca isimlerin yapay zekâ hakkında bir alarm zili çalmasına kesinlikle yardımcı olmamaktadır. Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, 2014 yılında gerçekleştirilen canlı bir soru-cevap oturumunda yapay zekanın “en büyük varoluşsal tehdidimiz” olduğunu belirterek, “Çok aptalca bir şey yapmadığımızdan emin olmak için belki ulusal ve uluslararası düzeyde bazı düzenleyici gözetim olmalıdır” demiştir.

AI’nın muazzam olgunluğunu gören bir zamanda yeni bir şirketin patronu olduğunuzu hayal ediniz. İşiniz için tek bir insan emeğinin bile kullanılmadığı tam otomatik bir hizmet mimarisi ve modeli kullanmayı planlıyorsunuz. Bu modeli seçtiniz çünkü (1) işinizi yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyi otomatik hale getirmek mümkün, (2) insanlara güvenmiyorsunuz çünkü insanlar duygu, yorgunluk ve hastalığa eğilimlidir, (3) maliyet etkindir ve (4) yüksek verimlidir.

Şimdi, otomasyona olan bu düşünce ve inancın trend haline geldiğini hayal ediniz. O zaman yalnızca yatırımcıların, sahiplerin ve yöneticilerin, yani herhangi bir işletmenin en üst düzey yöneticilerinin sahip olduğu tüm otomatikleştirilmiş bir iş endüstrisi göreceğimizi hayal ediniz. İnsan istihdamını nasıl etkileyecek? Geniş bir işsiz insan varlığında yaygın para dolaşımı nasıl olacak? Muhtemelen bu dolaşım, zenginler arasında şu anda olduğundan daha fazla yerleşik ve sınırlı olacaktır. Bu çok olası bir gerçek çünkü ultra yoğun hesaplama gücü ve daha düşük boyutlar ve uygun maliyet, araştırmacıların çeşitli uygulamalarda yapay zekâ algoritmaları uygulamasını sağlamıştır.

Bir makineye tam olarak nasıl davranacağı öğretilebilir

Yapay zekâ, mükemmelliği büyük ölçüde bir ortamdan artan sayıda ilgili değişkeni algılama, tanımlama, işleme ve hatırlama yeteneğine ve kapasitesine bağlı olan bir makine zekasıdır. Bu, yapay zekanın insan zekasını taklit etmek için kullandığı istatistiksel ve makine öğreniminin bir parçasıdır. Kullanım örnekleri, örneğin ses tanıma, dil işleme, bilgisayarla görme ve sinir ağlarıdır. Bunlar robotik zihnin yapı taşlarıdır. Bir makineye tam olarak nasıl davranacağı veya verilen amaca bağlı olarak kendi davranışına karar vermesi öğretilebilir. Bir yapay zekâ sisteminin genel işlevleri aşağıdaki şekillerde özetlenebilir;

1.Olasılıklı öğrenme: Yapay zekâ, bir hesaplama modeli üzerinde tasarlanır ve ardından buna veri beslenir. Yapay zekanın etkinliği ve rasyonalize edilebilirliği, veri kalitesine ve mantığına bağlıdır. Toplu veriye dayalı karar her zaman olasılıklıdır.

2.Model tabanlı öğrenme: Yapay zekâ, verileri girdi olarak alan ve karar vermek için işleyen bir modelle tasarlanmıştır. Bu modeller, matematiğe ve istatistiklere veya otomatlar, ağaçlar vb. gibi durum hesaplamalarına dayalı algoritmalar uygular.

3.Küçük değişikliklere kritik tepki: Bir yapay zekâ sistemi, matematiksel ve istatistiksel yaklaşımda çok küçük bir varyasyon olsa bile tamamen rastgele davranabilir. Örneğin, görüntü veya konuşma tanıma yapay zekâ sistemleri, görüntülerde veya konuşmalarda küçük değişikliklerle kandırılabilir.

Yapay zekâ, insanlar tarafından imkânsız olan devasa verileri analiz edebilir

Yapay zekâ, insanın zihinsel kapasitesini bile aşan devasa veri parçalama gücüyle işi otomatikleştirebildiği için insanların hayatlarını kolaylaştırır. Yapay zekâ, düşünürken uğraşması gereken yorgunluk, can sıkıntısı veya insan duygularına sahip değildir. Bu nedenle bu onları çok verimli ve etkili kılar. Yapay zekâ, insanlar tarafından imkânsız olan devasa verileri analiz edebilir ve makineler, hızlı tepkileri, çok boyutlu veri yapıları, paralel işlemeleri, devasa veri depolamaları ve yorulmamaları nedeniyle bu görevde (insanlardan) çok daha etkili olabilir. Süper zeki bir makine korkusu, aşağıdaki önermelerle reddedilebilir;

 1. Yapay zekâ sınırlı modeller üzerinde çalışır ve bu nedenle genel insan bilişini ve zekasını taklit edemez,
 2. Yapay zekâ yetenekleri ve yetenekleri, geliştiricinin belirlediği kadardır. Hesaplamalı ve algoritmik olarak yazılım tasarımı ve geliştirmede sınırlamalar vardır.

Ancak bunlar, yapay zekanın kuantum bilgisayarlar aracılığıyla uygulanması durumunda değişebilir. Kuantum bilgisayarlar, hepimizin korktuğu sonlandırıcıyı yaratmaya gerçekten yardımcı olabilir.

Yapay zeka, yapay zeka sistemlerine açıkça bağımlı olmanın neden olduğu beyin kullanımını azaltarak tıp uzmanının yaratıcılığını ve düşünme yeteneğini engelleyecek ve azaltacak mı? Dolayısıyla, “Otomasyonun artan kullanımı, aşırı güven, yetersiz anlayış, aşırı güven ve otomatik bir klinik iş akışının gerekli teyakkuz eksikliğidir. Sadece en temel tıp eğitimine sahip olanın kullanabileceği, hatta hiç olmayan makineler yetiştirebilecekken, doktor yetiştirmenin bir faydası olacak mı?

Doktorumuz veya cerrahımız olarak, düğmelere basarak veya bir rutini bot olarak başlatarak teşhis koyacak ve/veya ameliyatı gerçekleştirecek kendi kişisel makinelerimiz var mı? Hayat kurtaran bir ameliyat sırasında makine arızalanırsa ve onların yerini yapay zekâ aldığı için kalifiye doktorlarımız yoksa ne olur? Bu tür bir örnek, hayati mesleklerin çoğuna genişletilebilir. Bu, AI hataları profesyonel insan hatalarını aşacak mı sorusunu akla getirmektedir.

Otomasyon bu nedenle eğitimli profesyoneller ve iş piyasaları için büyük bir risk oluşturmaktadır. İnsanlar, teknolojilerin her zaman eski işleri alarak yeni işler yarattığını söyleyebilirler. Ancak yapay zekâ, insan zekasını taklit etmeye ve dolayısıyla insan zekasının değerini gerçekten tehdit etmeye çalıştığı için yapay zekâ benzersiz bir teknoloji türüdür. Tarihsel olarak teknolojiler, insan eyleminin yalnızca çok sınırlı bir yönünün yerini alırken, Yapay zekâ insan zihninin kendisinin yerini almaya çalışır.

Yapay zekâ, mükemmel karar vermenin sonuçlarını veya gizli varsayımları anlayabilir mi? İnsanlar genellikle niyetleri, duyguları ve ima edilen varsayımları anlar. Bunlar, insan ilişkisinde ve örneğin bir mahkemede veya bir görüşme sırasında olduğu gibi hayati insan faaliyetlerinin çoğunda büyük esaslardan bazılarıdır.

Yapay zeka küresel teknolojik eşitsizlik yaratacaktır

Yapay zekâ, zaten güçlü olan ulusları daha güçlü hale getiren ve daha az gelişmiş ulusları daha sömürülebilir hale getiren küresel teknolojik eşitsizlik yaratacaktır. Ayrıca, askeri sanayi kompleksi daha da cesur ve cüretkâr hale gelecek çünkü Yapay zekâ savaşı ulusal hayatları kurtaracak ve böylece savaş ilanına karşı daha fazla kamu hoşnutsuzluğu olmayacaktır. Baskıcı milletler daha baskıcı hale gelecektir. Seçkinler tarafından kontrol edilmek dışında Skynet’in egemenliğini hayal ediniz. Yapay zekanın bu militarizasyonu, insanlığa karşı büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Makinelere zarar vermek ve/veya belirli bir politik ve stratejik politikayı korumak için eğiterek yapay zekâ hedeflerini militarize etmek, bir bilim kurgu filminin gerçeğe dönüşmesi gibi görünmektedir.

Hatalı, yetersiz eğitimli, yeterince anlaşılmamış algoritmalar, veri zehirlenmesi ve yanlış istatistiksel yaklaşım, insanların yaşamları üzerinde geniş çaplı etkileri olabilecek hatalı sonuçlar üretebilir. Başarısız olan ve ölümlere neden olan Tesla kendi kendini süren arabaları örnek alınız. Örneğin, bir yapay zekâ sistemi, “dur işareti”nin “hız sınırının 45” olduğuna karar vermekle kandırılabilir. Bu, sürücüsüz otomobiller için felaket olabilir.

Ayrıca, askeri sanayi kompleksi dağıtık bir silahlı gözetleme sistemini otomatikleştiriyorsa, bu tür hataların ulusal ve/veya küresel bir etkisi olabilir. Kendi kendine öğrenebilen, kendi hedeflerini belirleyebilen ve uygulayabilen böyle bir sistemin tasarımına bağlı olarak ve silahlanmanın şiddeti ve kapsamına bağlı olarak insan toplumu için tehlike seviyesini belirleyebilir.

Yapay zekâ tehlikesi aynı zamanda kuantum hesaplamanın artan gelişimi, dijital bileşenlerin kitlesel ve dağıtık uygulaması ve kısmen dünyanın en zalim uluslarının ve bölgelerinin bazılarındaki ucuz işgücü nedeniyle uygun maliyetli ve uygun maliyetli teknolojilerin mümkün kıldığı kapsamlı sayısallaştırma sürecinden kaynaklanmaktadır. Bunlar, kullanımı ve dolayısıyla yapay zekanın zarar görme olasılığını artırır.

Son olarak, yapay zekâ insan kayıtsızlığının mükemmelleştirilmesinde bir devrim yaratabilir. Bugün, dijital cihazlara bağlı kalarak, bazen dünyanın dört bir yanındaki insan diasporasından tamamen habersiz olarak, sosyal ve duygusal olarak zaten tecrit edilmiş durumdayız. Duygusal olarak hareket eden robotların ortaya çıkmasıyla, insanlar daha da uzaklaşacak ve bu, toplumlar ve bölgeler arasında insan kayıtsızlığının artmasına neden olacak ve insan merkezli politikalarda bir ölüme ve yavaşlamaya neden olacaktır.

Peki, yapay zekadan korkmalı mıyız?

Unutmayınız, orijinal düşünceler düşünen robotlar değildir. Yalnızca, yaratıcılarının ve geliştiricilerinin onlara öğrettiklerine dayanarak, bildikleri en iyi şekilde görevleri yerine getiriyorlar.

Öyleyse, AI teknolojisinin gerçek potansiyel tehdidi makinelerden değil, onları geliştirenlerden gelmektedir. Bu, insanların yapay zekadan neden korktuğunun özüne inmektedir. Ona bakmanın iki yolu bulunmaktadır;

 1. Makineler insanlardan daha zeki olacak ve bizi yok etmek için bir araya gelecekler,
 2. Yapay zekâ, yanlış ellere geçtiğinde, yenemeyeceğimiz kötü amaçlar için kullanılabilir.

Burada amaç, bu korkuları olan kişilerin yanlış ya da yersiz olduğunu söylemek değildir. Gerçekten de AI’nın şimdiye kadar keşfedilmemiş ve denenmemiş dünyasını düşünmeye başladığımızda, kesinlikle dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. Ateşe daha fazla odun eklemek yerine, bu korkuları ele almak ve makinelerin içinde insan benzeri zihinler yaratmanın doğasında bulunan zorlukları insan ırkı için olumluya dönüştürmek için çözümler üretilmelidir. Otomasyon nedeniyle oluşan bazı problemlerle başa çıkabiliriz;

 1. İşsizler için eğitim ve beceri düzeylerine bağlı olarak canlı ve titiz bir refah sistemi oluşturulmalıdır,
 2. Robotları ve robot çalıştıran işletmeleri daha agresif bir şekilde vergilendirilmelidir,
 3. Yapay zekanın sahiplerini, yöneticilerini ve geliştiricilerini her zaman insanlara şüpheden fayda sağlamaktan sorumlu tutulmalıdır,
 4. Arızalı yapay zekayı kapatmak veya temiz bir durumda yeniden başlatmak için her zaman bir kapatma anahtarı hazırlanmalıdır,
 5. Öngörülebilir güvenlik açıklarını ve tehditleri izlemek ve anlamak için yapay zekâ hesaplamaları ve kararları günlüğe kaydedilmelidir,
 6. Her tür AI patentini yasaklayarak yapay zekâ teknolojileri küreselleştirilmelidir,
 7. Askeri ve savaşta agresif yapay zekâ kullanımını yasaklanmalıdır,
 8. Yapay zekâ hesap verebilirliğine ilişkin uluslararası bir izleme sistemi uygulanmalıdır.
İnsan değeri harcanabilir hale gelecektir

Yapay zekâ iş endüstrisini büyük ölçüde etkileyecek çünkü insanlık tarihinin önceki teknolojilerinin aksine yapay zekâ insan zekasının kendisini kopyalamaya çalışmaktadır. Yapay zekanın insanlar gibi biyolojik yorgunluk, duygu ve yavaşlama olmadan muazzam veri işleme gücü, karar verme ve tahminlerde onu insanlardan daha üretken ve verimli kılmaktadır.

Başka bir deyişle, insan değeri harcanabilir hale gelecektir. Yapay zekâ arızalanabilir, hacklenebilir ve tamamen öngörülemeyen yeni bir davranışa neden olabilir. İster kasıtlı olarak ister hatalı modellerden veya modellerin kötü tasarımından kaynaklansın, yapay zekâ hataları, zaman açısından kritik ortamlarda geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. Bunun sağlık endüstrisinde, askeri sanayi kompleksinde ve savaşta büyük sonuçları olabilir.

Yapay zekâ, küresel insan ilgisizliğini artıracaktır. Yapay zekâ teknolojik eşitsizliği, zenginler ve fakirler arasında daha fazla uçurum yaratacak ve daha zayıf ulusları daha sömürülebilir hale getirecektir. Yapay zekâ bugün zaten siyasi ve kültürel baskının bir aracı haline gelmiştir. Bu zararlar, burada bahsedilen bazı politikalarla giderilebilir.

Son Gönderiler
spot_img

Popüler Gönderiler