“2023 gıda güvenliğine dikkat çektiğimiz bir yıl oldu”

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, gıda sektörünün 2023 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl artan hammadde maliyetleri nedeniyle oluşan gıda enflasyonu, gıda güvenliği ve iklim krizinin tarıma olumsuz yansımasının öne çıktığını belirten Sidar; “Yaşanan 6 Şubat depremiyle birlikte güvenli gıdaya ulaşmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. TÜGİS olarak yıl boyunca başta gıdadaki bilgi kirliliği olmak üzere gıda sanayinde ve gıdalarda doğru bilinen yanlışları masaya yatırdık, gıda okuryazarlığının artması için çabalarımızı sürdürdük” dedi.

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, gıda sanayiinin 2023 yılını değerlendirdi. Sidar, toplu iş sözleşmesi süreçlerinde sektör işverenleriyle birlikte çalışmanın yanı sıra; yıl boyunca sürdürülebilir gıda, gıda güvenliği ve gıda enflasyonu başta olmak üzere son tüketiciyi ve gıda sektörünü ilgilendiren çalışmalara da imza attıklarını belirtti.

Türk Gıda Sanayii 2023’te başarılı bir sınav verdi 

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar; 2023 yılında dünyadaki arz-talep dengesizlikleri, enerji krizi, lojistik maliyetlerdeki artış ve yaşanan bölgesel gerginliklerin ilk olarak gıda sektörünü etkilediğini belirterek; “Geride bıraktığımız yıl, dünyada küresel iklim değişikliğinin tarım ve hayvancılığa olumsuz etkilerinin devam ettiği, artan hammadde maliyetlerinin gıda enflasyonunu da artırdığı, tarımda ve gıda endüstrisinde sürdürülebilirliğin daha da önem kazandığı bir yıl olarak geride kaldı” dedi.

Türkiye’de özellikle 6 Şubat depremiyle birlikte güvenli gıdaya ulaşmanın öneminin bir kez daha altının çizildiğini vurgulayan Sidar, gıda endüstrisinin üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini belirterek; “Ülkemiz gıda endüstrisi, pandemiyle başlayan ve 2023 yılında yaşadığımız üzücü depremle devam eden süreçteki özverili çalışmalarıyla, gıda tedarikini aksatmayarak insanların temel ihtiyaçlarını sorunsuz karşılamalarını sağladı. 2023 yılını 25 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatan sektörümüz, gücünü korumaya ve tüketicilere güvenli gıdayı sekteye uğratmadan sunmaya devam etti” ifadelerini kullandı.

“Gıdada doğru bilinen yanlışları vurguladık” 

Sidar, hem gıda sektörünü hem de son tüketiciyi ilgilendiren önemli gelişmeleri takip ederek kamuoyuna aktarmayı TÜGİS’in görevleri arasında saydıklarını belirterek; “2023 yılı boyunca alanında uzman isimlerden oluşan TÜGİS Bilim Kurulu ile başta gıdadaki bilgi kirliliği olmak üzere hem gıda sektöründe hem de gıda endüstrisinde doğru bilinen yanlışları masaya yatırdık. Gıda okuryazarlığının artması için çabalarımızı sürdürdük.

Bu çalışmalarımızı yıl boyunca basın iletişimlerimizle de destekleyerek gıda güvenliğine ve gıda sanayiimizin önemine düzenli olarak dikkat çektik. Güvenli gıdada ambalajın öneminin altını çizdiğimiz haber çalışmalarıyla, üretimden tüketime değin ambalajın gıdayı koruma işlevine değindik” ifadelerini kullandı.

Yıl içerisinde TÜGİS’in Sürdürebilirlik Akademisi işbirliği ile düzenlediği 9. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’ne imza attıklarını da belirten Sidar; “İklim değişikliği, su krizi gibi gelişmelerin ve gıdanın en son durağı olan tüketiciye varana kadar yol haritasında karşılaşılan aksaklıkları merkeze alarak, hep birlikte çözümler ürettik”  ifadelerini kullandı.

“Yeni nesil aktif işveren sendikacılığının temsilcisiyiz”

TÜGİS olarak işçi-işveren ve kamu arasında yapıcı diyaloglar ve çözüm odaklı görüşmelerle, sektör sorunlarının çözümü için aktif olarak rol aldıklarını vurgulayan Sidar; “TÜGİS olarak hem ortaya koyduğumuz çalışmalar hem de ulusal ve uluslararası gıda kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle yeni nesil aktif işveren sendikacılığının örnek bir temsilcisi haline geldik.

2023 yılı boyunca sanayi ve ticaret odalarına yaptığımız ziyaretlerde gıda sanayimizin güncel durumunu ele alarak çalışma hayatımıza ve genel ekonomiye dair istişarelerde bulunduk. Gıda sanayimizin önde gelen şirketlerinin toplu iş müzakere toplantılarında yer aldık.

Ayrıca çok sayıda gıda üreticimizin, sektörümüz için gerçekleştirdiği yenilikleri dinleyerek görüşlerimizi paylaştık. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz webinar serisiyle de gıda işverenlerini yakından ilgilendiren konuları, alanında uzman isimlerle merceğe aldık” ifadelerini kullandı.

TÜGİS kaliteli rekabeti destekliyor 

2024 yılına ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Kaan Sidar, “Gıda sektöründe kaliteli rekabetin daha da artmasını destekleyerek, istihdamın korunması ve geliştirilmesi için işçi haklarının daha da güçlendirilmesinin TÜGİS olarak takipçisi olacağız. 2024 yılında da sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyor, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak, toplumumuza ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.