GIDA2000 DERGİSİ YAYIN YAZIM KURALLARI

Sayfa düzeni:

Dergide yayınlanması istenen orijinal araştırmalar ve derlemeler, şekiller ve tablolar dahil en çok 10, çeviriler en çok 5 ve diğerleri en çok 1 sayfa olmalıdır. Makaleler, A4 boyutundaki kağıda üstten, alttan, sağdan ve soldan 2.5 cm boşluk olacak şekilde hazırlanmalıdır. Makaleler iki yana yaslanık şekilde, birer satır aralıklı olarak yazılmalı, satır başı kullanılmayıp paragraflar arasında bir satır boşluk verilmelidir.

Yazı karakteri:

Makalelerin yazımında Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Ana başlıklar bold, büyük harflerle, 12 punto yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Alt başlıklar kalın yazı tipinde, kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve 12 punto yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılarak metin yazılmalıdır.

Makale başlığı:

Başlık satıra ortalanmış olarak 12 punto Times New Roman bold, büyük harflerle yazılmalıdır. Makale başlığı çalışmanın kapsam ve amacını en az sözcükle ifade etmelidir.

Yazar isimleri:

Makale başlığından sonra bir satır boşluk bırakılarak ve satır ortalanarak yazar adları küçük ve soyadları büyük harflerle, Times New Roman bold, italik ve 12 punto ile yazılmalıdır. Yazarların akademik ünvanları ve varsa mesleki diğer ünvanları isimlerinin önünde yer almalıdır. Birden fazla yazarla hazırlanmış makalelerde yazar adları yan yana yazılarak virgül ile ya da & simgesiyle ayrılmalı, yazar adresleri ve e-mailleri yazar adlarının bir satır altında verilmelidir. Araştırmayı destekleyen kuruluşlar gibi açıklamalar varsa bunlar için dipnot kullanılabilir.

Özet:

Makalede çalışmanın ana noktalarını ve kapsamını yansıtacak şekilde 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir Türkçe özet bulunmalıdır. Özet başlık verilmeksizin yazar adlarından hemen sonra bir satır boşluk bırakılarak bir satır aralıklı 10 punto, Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır.

Giriş:

Özetten hemen sonra bir satır boşluk bırakılarak, giriş başlığı altında konuya kısa bir giriş yapılmalı ve çalışmanın amacı belirtilmelidir.

Materyal-Metot:

Giriş kısmından sonra bir satır boşluk bırakılarak, araştırmada kullanılan materyal ve uygulanan metot kısaca açıklanmalıdır.

Araştırma bulguları ve tartışma:

Materyal-Metot kısmından sonra bir satır boşluk bırakılıp, çalışmada elde edilen sonuçlar belirtilmeli (tablolar, şekiller verilmeli) ve sonuçlara göre yorumlanmalıdır.

Sonuç:

Araştırma Bulguları ve Tartışma bölümünden sonra bir satır boşluk bırakılarak araştırmayla ilgili genel sonuç yazılmalıdır.

Kaynaklar:

Makale içinde kullanılan kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik sırada, Kaynaklar başlığı altında verilmelidir. Kaynaklar Times New Roman yazı karakteri, 10 punto ile yazılmalıdır.

Kitaplar için;

Soyad, Adın ilk harfi., Soyad, Adın ilk harfi. Kitabin Adı. Editörlü Kitap ise Editör Adı (Ed: Ad Soyad şeklinde verilir), Basım Evi/Yayıncı Adı, Şehir, Ülke, Yıl, Sayfa sayısı.

Makaleler için;

Soyad, Adın ilk harfi., Soyad, Adın ilk harfi. Makale adı. Derginin açık adı. Yıl, Cilt(sayı), ilk sayfa-son sayfa.

Basılmamış eserler için;

Soyad, Adın ilk harfi., Soyad, Adın ilk harfi. Makale adı. Derginin açık adı. Yıl, DOI numarası.

Tezler ve diğer eserler için;
Tezler;

Soyad, Ad. Tezin adı. Üniversite, Enstitü Adı, Anabilim Dalı, Enstitünün bulunduğu il, Yıl, sayfa sayısı. (Doktora Tezi / Yüksek Lisans Tezi).

Diğer eserler;

Soyad, Adın ilk harfi. Eserin adı. Kurum adı. Yer, Yıl, Sayfa sayısı.

Patent;

Kavur, K.H. Heart Flowerpot. US Patent No. D518,755. Washington DC, US Patent and Trademark Office, 2006.

Kongre, sempozyum ve çalıştaylar için;

Soyad, Ad., Soyad, Ad. Bildirinin Başlığı. Kongre/Çalıştay/Sempozyum Adı, Tarih, Yıl Yer (sunum basılmış bildiri ise Bildiri Özetleri/Bildiriler Kitabı, 173-179.) şeklinde en sona parantez içinde verilir.

Formüller:

Her türlü formül bilgisayar ile yazılmalı ve yazı alanının soluna yaslanmalıdır. Formüllere veriliş sırasına göre parantez içinde numara verilmeli (1) ve bu numaralandırma yazı alanının sağ kısmına yaslanacak şekilde yazılmalıdır. Her formülün altında ve üstünde birer satır boşluk bırakılmalıdır.

Şekiller ve tablolar:

Şekil ve tablolar metin içinde ilgili oldukları kısma konulmalı, alt ve üstlerinde birer satır boşluk bırakılmalıdır. Tablolar sıra ile numaralandırılmalı, tablo başlıkları tablonun üstünde ve ortalanarak yer almalıdır. Şekil isimleri de sıra ile numaralandırılmalı, şekil isimleri şekillerin altında ve ortalanarak yazılmalıdır. Metin içinde her tablo veya şekil için en az bir atıf yapılmalıdır.

Birimler:

Yazıların tamamında SI birim sistemi kullanılmalıdır.

Ekler:

Makalenin ana kısmı içinde yer almasına gerek olmayan ek bilgiler, yazım kurallarına uygun şekilde Ekler olarak verilmelidir. Ekler kısmı makalenin en altına konulmalıdır.