Balıkçılık uzmanları Fish Forum 2024’te güçlerini birleştirdi

Bu hafta (23 Şubat 2023), ikincisi Antalya’da düzenlenen Akdeniz ve Karadeniz’deki Balıkçılık Bilim Forumu’nda (Fish Forum 2024) etkili balıkçılık yönetimi için gerekli bilimi artırmak amacıyla 400’den fazla katılımcı bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından düzenlenen etkinlik, bölgedeki balıkçılık ve ilgili diğer konulara adanmış en önemli bilimsel toplantıdır. Bu yılki etkinlik, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılırken, Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.  Konferansta beş günü boyunca, 47 ülkeden uzmanlar, balıkçılık bilimi alanındaki en son gelişmeleri, çevresel, okyanus ve sosyoekonomik araştırmaların en son teknolojilerini tartıştılar ve bu büyüyen bilgi ve araç yelpazesini sektörle karşı karşıya kalan gerçek dünya zorluklarına en iyi şekilde nasıl uygulayacaklarını ele aldılar.

“GFCM kararları güçlü bir şekilde bilime ve paydaş istişaresine dayanmaktadır” diyen GFCM Genel Sekreteri Miguel Bernal, “Bu yılki etkinlik, geleceğin yönetim planlarının bilimsel ihtiyaçları etrafında gerçekleşti, bilim insanları en son yöntemleri ve sonuçları tartışırken yüksek düzeydeki temsilciler de bilim-politika arayüzünü güçlendirmeyi, yeni uluslararası anlaşmaları ele almayı ve araştırma enstitülerinin işbirliğini ve koordinasyonunu nasıl artırılacağını tartıştılar” dedi.

İklim değişikliği, balıkçılık için son derece önemli

Bölgedeki deniz ürünleri talebi, insan baskısı ve ekosistem kırılganlığının özellikle güçlü ve entegre bir bilim gerektirdiği dikkate alındığında, tartışılanların çoğu dünya genelindeki balıkçılık için geçerli ve tekrarlanabilir olacak. Birleşmiş Milletler, Fish Forum’un Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı’na (2021-2030) katkısını tanıdı.

Etkinlik boyunca üç merkezi tema işlendi; daha iyi tavsiyeler için daha iyi bilim, sağlıklı denizler ve sürdürülebilir balıkçılık ile ekonomik ve teknik inovasyon. Bunlarla birlikte, her yerde özellikle de küresel ortalamanın % 20 daha hızlı ısınan bir bölgede balıkçılık için son derece önemli bir konu olan iklim değişikliği üzerinde duruldu. Bazı konuşmacılar, ısınan bir okyanusun bölgesel balıkçılık üzerindeki etkilerinin bilgisini artırmanın ve mevcut olan olası adaptasyon stratejilerinin potansiyelini tartıştılar. Akdeniz ve Karadeniz’deki balıkçılık için iklim uzmanlarına adanmış bir ağın oluşturulmasına yönelik bir anlaşmaya varıldı.

Katılımcılar ayrıca balıkçılık araştırma enstitülerinin işbirliği yapacağı bir bölgesel ağın kurulmasını kabul ettiler ve operasyonel hale getirilmesi için en iyi yaklaşımın nasıl olacağını tartıştılar. Artan işbirliği, balıkçılık uzmanlarının gelecek yıllarda yeni politika gereksinimlerine yanıt olarak bilimsel yaklaşımlarını uyarlamalarına yardımcı olacak ve bununla birlikte uluslararası anlaşmaları uygulayarak bölgede ve ötesinde yeniliği sürdürmek için birlikte çalışacaklarından gereken kapasiteyi artıracak ve sonuçları iyileştirecek.

Geleceğe bakarken, organizatörler genç bilim insanlarının ve araştırmacıların sürece tam olarak katıldığından emin oldular. Genç bilim insanlarının Fish Forum ödül töreninde çalışmaları takdir edildi ve Fransa’da deniz ekosistemlerinin korunması ve mekansal yönetimi üzerine çalışan bir doktora öğrencisi olan Jade Millot’e, “Erken kariyer bilim insanı” kategorisinde en iyi sunum ödülü verildi.

Törende verilen dört ödül de şöyle: Marta Ballesteros (İspanya), Bechir Saidi (Tunus) ve Alberto Ceccacci (İtalya) Fish Forum 2024’ün üç teması üzerine sunumlarıyla ödüle layık görüldüler. Ömerhan Dürrani (Türkiye) en iyi poster ödülünü kazandı.

Bu kapsayıcı yaklaşım başka açılardan da kendini göstermiştir. Balıkçılık değer zinciriyle bağlantılı faaliyetlerde engellilerin kapsayıcılığını teşvik etmek için çalışan iki kuruluş, girişimlerini katılımcılarla tartışmak ve sektörde kapsayıcılığın önemi konusunda bilgi birikimini artırmak için Forum’da hazır bulundu. Bu yaklaşım benzer biçimde Birleşmiş Milletler organları için de bir hedef ve GFCM bu önemli konuyu bölge genelinde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe ele almaya kararlı.

Fish Forum 2024’ün kalıcı etkilerini garanti altına alacak

Bu yılki resmi ortaklar neredeyse bir düzine uluslararası organizasyonu içerdi ve bu destek, Fish Forum 2024’ün kalıcı etkilerini garanti altına alacak. Haftanın etkinlikleri doğrudan sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği için GFCM 2030 Stratejisi’nin uygulanmasından faydalanacak, ancak aynı zamanda FAO’nun Mavi Dönüşüm vizyonunu da destekleyecek.

Bu vizyon, su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılığın gıda güvencesine, beslenmeye ve uygun fiyatlı sağlıklı diyetlere katkısını güvence altına almayı amaçlıyor. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, etkinlikler Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’ne ulaşma çabalarına katkıda bulunacak.

TC Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider konuşmasında, “Sürdürülebilir balıkçılık sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel bir sorumluluktur. Gelecek nesillere sağlıklı ve zengin bir deniz mirası bırakmalıyız. Bu forumda, birbirimizi ilham vererek, bilgi paylaşımında bulunarak ve işbirliği fırsatlarını keşfederek sürdürülebilir balıkçılığı daha da güçlendirmek için bir araya geldik” dedi.

Fish Forum 2024 Ödülleri

  • Tema 1 için En İyi Sunum: Marta Ballesteros, Araştırmacı, Deniz Teknoloji Merkezi, İspanya, İspanyol balıkçılığında deniz stratejisi değerlendirmesine doğru: ilerleme üzerine dersler
  • Tema 2 için En İyi Sunum: Bechir Saidi, Öğretim Görevlisi, Sidi Bouzid Fen ve Teknoloji Fakültesi ve Ulusal Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü, Tunus, Yan av azaltma stratejisinin değerlendirilmesi
  • Tema 3 için En İyi Sunum: Alberto Ceccacci, Doktora Öğrencisi, Bologna Üniversitesi, İtalya, Aşırı avlanan balıkçılıkta dayanıklılığı artırmak için bir ekonomik yaklaşım: çevresel endişeleri ve etkinliği dengeleme
  • En İyi Poster Ödülü: Ömerhan Dürrani, Yardımcı Doçent, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye, Marmara ve Karadeniz’deki Akdeniz Uskumrusu (Trachurus mediterraneus) stoklarını ayırt etmek için güvenilir bir yöntem sunuyor mu? Morfolojik belirteçler
  • Erken kariyer bilim insanı için En İyi Sunum: Jade Millot, Doktora Öğrencisi, Deniz Biyoçeşitliliği, Exploitation ve Koruma Ortak Araştırma Birimi ve Fransız Deniz Araştırma Enstitüsü, Fransa, Akdeniz’de Hassas Deniz Ekosistemlerinin Korunması ve Mekansal Planlaması.