Beko-Konda İstihdamda ve Girişimcilikte Kadın Araştırması

”100 Kadın Bayi” projesiyle kadınları girişimciliğe teşvik etmeyi ve bayi ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmayı hedefleyen Beko’nun, Konda işbirliği ile Türkiye çapında gerçekleştirdiği “İstihdam ve Girişimcilikte Kadın” adlı araştırmaya göre, kadınlar başladıkları işleri devam ettirme konusunda erkeklerden daha başarılı olduğunu gösteriyor. Her 4 kadından 3’ü kurduğu girişimi devam ettiriyor.

Beko, kadınları girişimciliğe teşvik etmek ve bayi ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmak amacıyla başlattığı 100 Kadın Bayi Projesi 3’üncü yılını geride bırakırken Konda işbirliği ile Türkiye çapında “İstihdam ve Girişimcilikte Kadın” başlıklı kapsamlı bir araştırma yaptırdı. Araştırma sonuçları “Kadının İşi, Kadının Gücü” adlı etkinlikte paylaşıldı.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil’in araştırma sonuçlarını değerlendirdiği etkinlikte, Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel, Beko Eskişehir Bayisi Nilgün Küçükçavdar ve Big Chef Kurucu Ortağı Gamze Cizreli kadınların girişimcilikte karşılaştığı zorluklar, ihtiyaçlarının yanı sıra başarı hikayelerini paylaştı.

Araştırma istihdama kadınların katılımı, değişen toplumsal algı ve girişimcilikle ilgili önemli sonuçlar ortaya koydu. 32 ilde 2.789 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, girişimci kadınlarla derinlemesine görüşmeler de yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Kadınların sadece çalışan olarak değil; lider, girişimci, işinin patronu olarak da ekonomiye katılması gerektiğine inanıyoruz. Kalkınma ancak hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi ile mümkün olabilir.

Araştırmanın bizi en memnun eden bulgularından biri, kadınların girişimcilik konusundaki başarılı performansını doğrulaması oldu. Araştırmaya katılan kadınların kurdukları işleri devam ettirme oranı yüzde 73 ile erkeklerden daha yüksek. Beko 100 Kadın Bayi projemizle de kadınların girişimcilikteki başarısını gözlemliyoruz” dedi.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu: Yıl sonuna kadar 100 Kadın Bayi hedefimize ulaşacağız

2021 yılında bölgesel ciro şampiyonu bayilerimizden birinin kadın olduğunu, bayi teşkilatında birden fazla mağazası olan kadınların bulunduğunu belirten Ebiçlioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu yolculuğa çıkarken projemize sembolik olarak ‘100 Kadın Bayi’ ismini verdik ama bu bir başlangıçtı. Projeye yoğun ilgi doğru yolda ilerlediğimizi gösterdi. 3 yılda 5 binin üzerinde başvuru aldık. Kadın bayi mağaza sayımız 79’a ulaşarak bayii teşkilatımızı daha da güçlendirdiler. Bu yıl sonunda 100 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Beko’nun bugün 1.200’ün üzerinde bayisi ve mağazası bulunuyor. Proje öncesi kadın bayi oranımız % 1 bile değildi. Bugün % 7’ye ulaşan Beko kadın bayi oranımızı 2026 yılına kadar % 25’e çıkartarak, her dört bayimizden birisinin kadın olmasını hedefliyoruz. Bu projenin bir diğer olumlu yanı da, girişimci kadın bayilerimizin istihdamda da kadına daha fazla imkan sağladığını görmek oldu.”

Zeynep Özbil: Girişimciliğe adım atarken kadınların cesaretlendirilmesi ve rol modeller etkili oluyor

“Kadının İşi, Kadının Gücü” adlı etkinlikte konuşan Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil ise, Arçelik’in teknoloji ve Ar-Ge alanındaki lider pozisyonu ve global operasyon ağının, kadının güçlenmesi konusunda sorumluluğunu artırdığını vurgulayarak, Arçelik’te istihdamda % 26 olan kadın oranını 2030 yılına kadar % 35’e, % 19 olan yönetici oranını ise % 30 çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Kadınların istihdama katılımıyla ilgili sonuçlara dikkat çeken Zeynep Özbil, “Araştırmamız kadınların çalışma hayatına katılımı yönünde olumlu bir seyir olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların çoğu kadınların istihdama katılımının artmasını destekliyor. Ancak hala kat edilmesi gereken çok mesafe var. TÜİK verileriyle benzer şekilde katılımcılar arasında çalışanların sadece % 29’unu kadınlar oluşturuyor” dedi.

Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil şunları söyledi: “Araştırmamıza katılanların çoğu kadınların çalışma hayatına katılımının artmasıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğine inanıyor. Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak için teşvikler oluşturulmasını destekliyor. Girişimci kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmelerde ise kadınların adım atmaya cesaretlendirilmesinin ve rol modellerin önemini görüyoruz. Beko 100 Kadın Bayi projemizde de girişimci kadınların kendine güvenmesi, cesaretlendirilmesi ve kadınların birbirlerine destek vermesinin önemine tanık olduk.”

Bekir Ağırdır: İstihdama katılmak kadınların tüm hayata bakışını olumlu anlamda değiştiriyor

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır “Ülkenin kalkınması için nüfusun yarısını oluşturan kadınların erkeklerle adil ve eşit eğitim imkanlarına sahip olması, istihdama ve hayata eşit katılımı gerekiyor. Tüm toplumsal algı, ahlaki ve kültürel dirençlere rağmen kadının istihdama katılımı hayata bakışını olumlu anlamda değiştiriyor. Evin içinde de yaşam kalitesi ve huzur artıyor. Kadınların çalışma hayatına katılımıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğine, kadının çalışma hayatına katılımı için teşvikler geliştirilmesi gerektiğine, Türkiye siyasetinde daha çok kadının yer alması gerektiğine ve eşit ücret uygulamasının gerekliliğine kadınlar daha çok katılıyor. Çalışan kadınlar tüm önermeleri en çok destekleyen kesim” dedi.

Ağırdır sözlerine şöyle devam etti: “Araştırma mevcut durum ne olursa olsun kadınların eşitlik konusunda geleceğe umutla baktığını ortaya koyuyor. Değişen dünyanın, dönüşen toplumsal kabullerin kadınlar için daha fazla özgürlük ve eşitlik getireceğine inanç bir hayli fazla. Çünkü genç kuşak kadınların kendi nesillerinden daha bilinçli, daha eşitlikçi olduklarını düşünüyorlar. Kadınlar Beko 100 Kadın Bayi Projesi’ni sadece maddi kaynak olarak görmüyorlar; kadınlara böyle bir imkân sunulmasının manevi olarak da kaldıraç etkisi olduğu konuşmalardan ortaya çıkıyor.”

Araştırmada öne çıkan diğer sonuçlar:
Genç nesilde kadın erkek arasındaki eğitim farkı kapanıyor

Araştırmaya katılan kadınların onda biri hiç örgün eğitim görmemiş.

2010 yılında üniversite ve üstü eğitimli olan kadınların oranı % 12 erkeklerin % 17 iken, 2020 yılında bu oran erkeklerde % 27’ye, kadınlarda % 20’ye ulaştı.

Kadınların çalışmama nedenleri

Kadınların çalışmama nedenleri arasında % 18 ile çocuk/hasta bakımıyla uğraşmaları, % 13 ile ev kadını olmaları öne çıkıyor.

Kadınlar girişimlerinde daha başarılı

Araştırmamız hala girişimcilikte kadınların cesaretlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Hayatında büyük ya da küçük bir girişimde bulunan erkeklerin oranı % 36,5. Buna karşın bir iş kuran kadınların oranı % 14,7. Araştırma, kadınların girişimleri konusunda daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcılardan başladığı girişimi başarıyla sürdürdüğünü söyleyen kadınların oranı % 31 iken, erkeklerde bu oran % 23.

Kadınlar iş hayatında liderlik rollerine aday

Kadınların da ez az erkekler kadar iş hayatında lider olmaya istekli olduğu görülüyor. Sorularımızı yanıtlayan kadınların % 53’ü iş hayatında liderlik etmeyi sevdiğini söyledi.

İstediği ve inandığı her işi yapabileceğine düşünen kadınlar % 81 ile çalışan kesimde daha fazla. Çalışmayan kadınlarda oran % 70.

Kadının başarısı hala anne olmasıyla ölçülüyor

Kadınlar ve erkekler iş hayatında başarıyı aynı kelimelerle ifade ediyor: Çalışkanlık, azim, mücadele, cesaret, yetenek, zekâ, mutluluk.

Araştırmaya katılanların % 47’sine göre kadının başarısı anne olmasıyla ölçülüyor.

% 36 ile “saygınlık” çalışan kadınlara göre başarı ölçütü olarak ilk sırada geliyor. ‘Kadın işi erkek işi yoktur’, ‘Kadınların daha fazla kazanması sorun teşkil etmez’ önermeleri de daha çok kadınlar tarafından destekleniyor.

Kadınların % 74’ü ‘Kadın işi erkek işi’ diye bir ayrım olmadığını savunurken, erkeklerde bu oran % 60’a düşüyor. Kadınının erkekten daha fazla kazanmasının sorun teşkil etmeyeceğine dair yargıya ilgili sonuçlar da benzer (% 74-% 63).

Kadınlar çalışma hayatına katıldıkça mesleklerle ilgili cinsiyet yargıları azalıyor

Kadınlar iş hayatına katıldıkça hemcinslerinin her işi yapacağına daha çok inanıyorlar. Türkiye genelinde araştırmaya katılanlar arasında şoförlüğün hem kadınlara hem erkeklere uygun bir meslek olduğunu düşünenlerin oranı % 52. Çalışan kadınların ise % 68’i şoförlüğün her iki cinsiyete göre de olduğunu düşünüyor.

Erkeklerin hala % 55’i çocuk büyütürken eşinin bir işte çalışmasını istemiyor. Kadınlar arasında çocuk büyütürken çalışmak istemeyenlerin oranı % 36.

Kadınların iş hayatına katılımına destek artıyor

Hala ilerlemeye ihtiyaç duyulmakla birlikte Türkiye genelinde kadınların iş hayatına katılımına ilişkin destek artıyor. Soruları yanıtlayanlar arasında kadınların iş hayatına katılımının artmasıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğini düşünlerin oranı % 76. Çalışan kadınların da % 90’ı bu görüşte.

% 85 kadınların iş hayatına katılması için teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyor. Çalışan kadınlarda oran % 94’e çıkıyor. Türkiye genelinde soruları yanıtlayanların % 85’i çalışan kadınların ise % 94’ü kadın ile erkeğin eşit ücret alması gerektiğini savunuyor.

Kız çocuklar için diplomaya, erkek çocuklar için dürüstlüğe önem veriliyor

Toplum genelinde kadının narin olduğu ve temel görevinin annelik olduğu kabul gören bir anlayış var. Çalışan kadınlar bu görüşe karşı çıkıyor. Çocuklara kazandırılacak meziyetler konusunda kız çocukları için ilk sırada % 33 ile diploma sahibi olmak geliyor, onu % 30 ile özgüvenli olmak, % 29 ile hakkını arayabilmek izliyor. Erkek çocuklar içinse ilk 3 sırada % 43 ile dürüstlük, % 29 ile Vatana millete bağlılık, % 28 ile çalışkanlık geliyor.

Kadınların istihdama katılımında aile desteği belirleyici

Ailesi tarafından eğitimde desteklenen kadınlar çalışma hayatında daha fazla rol alıyor. Çalışan kadınların % 69’u eğitim almaları konusunda aileleri tarafından desteklendiklerini söylüyor.

Çalışan kadınların % 72’si ailelerinin çalışma hayatında kendilerine destek olduğunu ifade ediyor. Çalışmayan kadınların sadece % 45’i ailelerinin kendilerini çalışmaya teşvik ettiğini belirtiyor.