“Büyümemizin anahtarı: Ar-Ge, inovasyon ve çalışanımıza yaptığımız sürdürülebilir yatırım”

Aromsa Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yasa, “Yatırımlarımız; geleceğin gıdaları, sanayimizle ilgili yeni hammaddelerin ve üretim metotlarının geliştirilmesi ve çalışma arkadaşlarımızın iş ve iç huzurlarının sağlanması üzerine olacak” diyor.

-Sayın Yasa, 2023 hepimizin zorlandığı bir yıl oldu. Bu yıl Aromsa açısından nasıl geçti (yeni ürün ve Ar-Ge çalışmaları, yatırım, satış-pazarlama, ihracat, hedef vb.)?

2023 yılına girerken bizim dışımızda gelişecek olayların piyasaya etkilerinin yaratacağı kaos ortamının, sanayiye yansımasının çok olumsuz olacağını düşünüyor ve bundan çok endişe duyuyorduk.

Bu olumsuz durumdan etkilenmemek için aldığımız stratejik kararların çok yerinde olduğunu senenin bu son ayına girdiğimizde gözlemliyoruz. Tonaj ve ciro bazında çift rakamlı büyüme rakamlarına ulaştık.

Aldığımız tedbirlerin arasında hammadde stoklarımızı artırmak ve ödemelerimizde tamamen peşine dönmek; personelimizin şevkle çalışması için yaşam standartlarının düşmesinin önüne geçmek; kaliteye ve Ar-Ge her zamankinden daha fazla önem vermek; sosyal medyada bilinirliğimizi artırmak; dış pazarlara daha çok önem vermek; yatırımlarımıza ara vermeden devam etmek; sürdürülebilirlikte sadece teori ve söylemde kalmayıp pratiğe döküp uygulamasını yapmak gibi tedbirler vardı. Bunların sonucu olarak ise yılbaşında hedeflediğimizin 3 katı bir büyümeye ulaştık.

7 Şubat 2023 itibariyle dünyanın en büyük sürdürülebilirlik yapılanması olan United Nations Global Compact’ın bir üyesi olduk.

Sorumlu Tedarik Zinciri ve RA (The Rainforest Alliance Certification) Sertifikamızı yeniledik.

KalDer’in 31 yıldan bu yana EFQM – European Foundation for Quality Management (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Modeli’ni uygulayan, üstün performanslı kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün, bu yıl 650 puanı geçerek almaya hak kazandık. Böylece 2019 yılında aldığımız Türkiye Mükemmelik Ödülü’nün üzerine çıkarak, Kalder’in 7 yıldır vermediği büyük ödülün sahibi olduk.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı’nda hem “Çalışanlar” kategorisinde, hem de Kurumsal Yönetim, İş Modeli, Gelecek Nesiller, Çalışanlar, Çevre ve Toplum olmak üzere 6 kategori ve 228 kriter sonucundaki değerlendirmede en yüksek puanı alarak “Büyük Ödül”e hak kazanmanın gurur ve mutluluğunu yaşadık.

Happy Place to Work tarafından düzenlenen Türkiye’nin en mutlu iş yerleri araştırmasında gıda aromaları sektörünün en mutlu şirketi seçildik. İKMİB Lezzet Kimyasalları Alanında İhracatın Yıldızları Ödülü’nü kazandık. Türkiye’nin ülkeye yapılan katma değerde ilk 250 firması arasına girdik. Turkishtime Türkiye tarafından düzenlenen 2022 yılı gıda sektöründe Ar-Ge’ye en fazla harcama yapan şirketler araştırmasında, B2B ve B2C şirketler arasında geçen seneye göre bir sıra daha yükselerek 2. olduk.

Yeni bir Ar-Ge yatırımı ile Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi bünyemize gönüllülük esasıyla Pestisit Analiz Laboratuvarı’nı kurmuştuk. Yeni cihazlar ile büyüyen Ar-Ge Analiz Laboratuvarımız tarafından çoklu kalıntı analizlerinden olan pestisitler ile akrilamid, patulin ve etilen oksit analizleri yapılmaktadır. Bu yılın başında Analiz Laboratuvarımız etilen oksit, pestisit, pH, yoğunluk, akrilamid ve patulin analizleri için “TÜRKAK Akreditasyonu” almıştır. Aromsa’nın büyüme stratejisinin anahtarı Ar-Ge ve inovasyondur.

-2024 yılında da ekonomik krizin iyice derinleşeceği ve zor günlerin devam edeceği ifade ediliyor. Bu görüşlerin ışığında, 2024 yılına nasıl bakıyorsunuz? Öngörüleriniz nelerdir?
Hem firmanız, hem de sektörünüz açısından kapsamlı bir değerlendirme (yeni ürün, yatırım, satış-pazarlama, ihracat, hedef vb.) yapar mısınız?

2024 yılında da yukarıda saydığım prensiplerimizden ödün vermeden çalışmaya devam etmek istiyoruz. Geçenlerde Aromsa’yı denetlemeye gelen dünya lideri bir iş ortağımızın bir üst düzey yöneticisinin “burası bir fabrika değil bir felsefe” demesi bizleri ziyadesi ile memnun etti.

Bu yıl da çeşitli yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hammadde artışlarına tedbir olarak daha çok dünya piyasalarını takip edeceğiz.

Yatırımlarımız geleceğin gıdaları, sanayimizle ilgili yeni hammaddelerin ve üretim metotlarının geliştirilmesi, çalışma arkadaşlarımızın iş ve iç huzurlarının sağlanması, küçülen Türkiye pazarına alternatif olarak dış pazarlara daha çok önem vermek üzerine olacak.

Çalışma arkadaşlarımızın sağlığını ve esenliğini sürdürülebilir kılmayı öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Fabrika içerisinde kütüphanemiz, “Aromsa ile Lezzet Notalarda” klasik müzik konser serilerinin verildiği konferans salonumuz olmak üzere çeşitli sosyal alanlarımız mevcut.

Ayrıca kendi kendini yöneten Aromsa sosyal kulüpleri, yıllık faaliyet planları kapsamında tiyatro, fotoğrafçılık, gezi, müzik ve kitap okuma gibi birçok etkinlik düzenlenmekte. Eğitim, çevre, spor, kültür-sanat, bilim-teknoloji, kadın istihdamına katkı gibi konularda sosyal sorumluluk bilinciyle SKT’ler ile çeşitli sponsorluklarda bulunuyoruz. Çalışma arkadaşlarımız her yılın sonunda bağışladıkları kitaplarla şirket içerisinde sürdürülebilir yılbaşı ağacı oluşturuyor ve toplanan tüm kitapları sosyal sorumluluk bilinci ile ihtiyaç sahibi okul kütüphanelerine bağışlıyoruz. Özetle kişisel ve toplumsal gelişim bizim için oldukça önemli.

Al, kullan, at yaklaşımını benimsemiş doğrusal ekonomi modeli yerine atık üretecek her türlü yaklaşımı reddeden döngüsel ekonomi modeline geçişi önemsiyoruz. Gıda atıklarının benzer veya farklı bir sektörde hammadde olarak değerlendirilebileceğini biliyoruz. Bu kapsamda, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla çeşitli uygulamalar yapıyoruz.

Örneğin; çay, kahve ve domates posaları, narenciye kabuğu vb. çeşitli atıkları farklı ürün gruplarında uyguluyoruz. Hammadde temini konusunda da Ar-Ge süreci itibarıyla döngüye dahil edilebilecek maddeleri araştırıyor ve yerel tedariği önceliklendiriyoruz. Döngüsel ekonomiye katkı amacıyla çeşitli sektörlerin işbirliği içinde olmasının olumlu sonuçları olacağına inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza da devam edeceğiz. 

Eklemek istediğiniz bir şey varsa, lütfen ekler misiniz?

Türkiye’de işsizlik yüzdesi artarken eleman sıkıntısı bulmanın zorluğu ve gün geçtikçe kalitesi düşen üniversite mezunları ve ülkede yaşanan olumsuz ortamdan etkilenen genç beyinlerin ülkeyi terk etmesi sonucu, kaliteli eleman bulma zorluğunun farkındayız. Çalışma arkadaşlarımızın kişisel ve toplumsal gelişimini destekleyen uygulamalarla, kendi bünyemizi güçlendirmeye ve iç huzuru sağlam tutmaya devam edeceğiz. Aromsa çalışanlarının yapacakları yaratıcı çalışmalar, ürünlerimizin kalitesi ve verdiğimiz hizmet böylelikle kesintisiz olacaktır.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum.