FSE: “Sağlık krizini çözmek için ortak bir zemin bulmalıyız”

Food Supplements Europe (FSE), Avrupa Birliği’nin en acil sağlık sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak için daha fazla işbirliği çağrısı yayınladı.

EURACTIV ile birlikte düzenlenen bir etkinlikte katılımcılara seslenen FSE Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bernd Haber, politika paydaşlarının ve endüstri kuruluşlarının tüm farklılıkları bir kenara bırakıp, yaygın yetersiz beslenme ve artan sağlık maliyetleriyle mücadele eden entegre stratejiler geliştirmek için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Haber, “Takviyenin önemi konusunda farklı görüşlerin olduğunu anlıyoruz. Ancak, aramızda çok ortak nokta olduğu da açık. Bu konuyu kendi aramızda tartışmak için ne kadar uzun süre harcarsak, elimizdeki gerçek sorunları ele almaya odaklanmak için o kadar az zaman kalır. Bu nedenle FSE, bu alana ilgi duyan herkesi bu sorunlara çözüm bulmak için bizimle birlikte çalışmaya davet ediyor.”

Haber, FSE’nin gıda takviyelerinin yardımcı olma potansiyeli sunduğuna inandığı bazı alanlar olduğunu açıkladı. D vitaminini örnek olarak göstererek şunları söyledi: “D vitamini takviyesinin yaşlı nüfusta düşme riskini azaltabileceğini ve sağlık hizmetlerine yönelik maliyetleri ve birçok insanın kişisel sefaletini önleyebileceğini açıkça gösteren birçok çalışma var. Bu durum, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınmıştır. Peki, takviye yoluyla D vitamini alımı neden AB beslenme politikasında daha fazla tanınmıyor ve teşvik edilmiyor? Bu, politika geliştirmeye dahil olanlar arasında bugün ciddi şekilde tartışılması gereken türden bir meseledir.”

“Hepimiz aynı amacı paylaşıyoruz”

Dr. Bernd Haber şunları da ekledi: “FSE, spektrumun her yerinden görüşlere değer veriyor ve takviyelerin her sorunun cevabı olmadığını biliyoruz. Ayrıca, hemfikir olduğumuz konular, anlaşamadığımız konulardan çok daha fazladır. Hepimiz aynı amacı paylaşıyoruz; AB vatandaşlarının daha sağlıklı ve daha mutlu yaşamalarına yardımcı olmak. FSE, birleşik enerjimizi ve uzmanlığımızı bu hedefe ulaştıran politikaları belirlemeye ve uygulamaya koyan kolektif bir yaklaşım önermektedir.”

Haber, 28 Nisan 2022’de düzenlenen sanal bir konferans olan “AB’de sağlığı iyileştirmede gıda takviyelerinin rolü” konulu bir konuşma yaptı. FSE ve EURACTIV tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, besin eksiklikleri, nüfus arasında daha fazla beslenme okuryazarlığına duyulan ihtiyaç ve takviyelerin besin eksikliklerini nasıl karşılayabileceği ve ulusal sağlık sistemleri üzerindeki yükün azaltılmasına nasıl yardımcı olabileceği gibi konuları kapsıyordu.

Konferansa katılan diğer konuşmacılar:

Sara Cerdas MEP-Üye ENVI Komitesi, Avrupa Parlamentosu

Kerli Ats-Üye Çeşitlilik Avrupa (Grup III), Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Estonya Çiftçiler Federasyonu Direktörü

Dr. Philip Calder-Avrupa Beslenme Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme İmmünolojisi Profesörü