Kuzey ülkelerinden karbondan arındırma çağrısı

“Nordic Talks: Üretimin Karbondan Arındırılması ve Döngüsel Ekonominin Rolü” panelinde, İskandinav ülkelerinin kamu ve özel sektör temsilcileri döngüsellik ve karbondan arındırma konusundaki bilgi birikimlerini paylaştı.

Türkiye, Avrupa Birliği’nin önemli bir iş ortağıdır ve AB Yeşil Mutakabatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında, sürdürülebilirlik standartları bu ilişkinin geleceği açısından belirleyicidir. Üretim endüstrisinin karbondan arındırılması ve iyi döngüsellik uygulamaları bu bağlamda önemli bir koşul haline geliyor. İskandinav ülkeleri, sürdürülebilir ve güvenli bir yarın için sağlam bir temel oluşturan karbondan arındırma ve döngüsellik konusunda benzersiz deneyimlere ve ilham verici gelişmelere sahip. Kuzey ülkeleri, Türkiye ve diğer bölgelerdeki hükümetler ve şirket yöneticileri için önemli bir işbirliği modeli sunuyor.

Bu bağlamda Nordic Talks’un altıncı etkinliği olan “Üretimin Karbondan Arındırılması ve Döngüsel Ekonominin Rolü”, 8 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’nda gerçekleştirildi.

DCube Döngüsel Ekonomi, Hedefler için İş Dünyası Platformu ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Döngüsel Ekonomi Haftası’nı düzenlemek için üçüncü dönemde güçlerini birleştirdi. Haftanın etkinlikleri kapsamında Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ve Norveç Ankara Büyükelçiliği, Nordic Talks oturumuna ev sahipliği yaptı.

Moderatörlüğünü Koç Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Bakkaloğlu Tüzecan’ın yaptığı panele, MEXT Teknoloji Merkezi ve MESS Türk Metal Sanayicileri Birliği Proje Yönetim Direktörü Hande Bayrak, Jyväskylä Üniversitesi İktisat Fakültesi Program Direktörü Dr. Juho Partanen, Virke (Norveç İşletmeler Federasyonu) Sürdürülebilirlik Başkanı Tord Dale ve Billerud Satış Müdürü Eda Özkınacı katıldı.

Panelistler üretim sektörünün karbondan arındırılması ve Türkiye’de yeşil dönüşümün teşvik edilmesi konusunda kuzey ülkelerinin deneyimleri ve çözümleri hakkında fikir paylaşımında bulunarak İskandinav bölgesini ve Türk-İskandinav işbirliğini Döngüsel Ekonomi Haftası’nda temsil etti.

İskandinav Bakanlar Kurulu, Nordic Vision 2030 stratejisi kapsamında döngüsel ekonomiyi öncelikli konulardan biri haline getirdi ve kuzey ülkelerinde ve ötesinde döngüselliğe geçişi teşvik etmek için aktif olarak çalışıyor.

Döngüsel bir olumlu çevre ve iş ekonomisine geçiş

Panel moderatörü Koç Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Tüzecan, Türk ekonomisinin karbondan arınma sürecine ilişkin yaptığı kısa bir tanıtım ardından şunları söyledi: “İklim değişikliğiyle mücadele etmek için 2050 hedeflerimiz doğrultusunda çalışırken, iş birlikleri hayati bir önem taşıyor. Kurulan ortaklıklar yalnızca çevresel zorluklara çözüm bulmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni iş fırsatlarına da kapı aralıyor. Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için Kuzey ülkeleri ve Türkiye arasında pek çok işbirliği fırsatı olduğuna inanıyorum.”

Panel, Jyväskylä Üniversitesi İktisat Fakültesi Executive MBA Program Direktörü Dr. Juho Partanen’in “Otomotiv Endüstrisinde Ekosistem ve Karbondan Arındırma ile Döngüsel Ekonomiye Değer Zinciri Yaklaşımı” konulu sunumuyla başladı. Dr. Partanen, yeşil hidrojen ve e-yakıtlar gibi yeni enerji teknolojilerinin yanı sıra bunların maddi yoğunluğuna da değinerek teknolojik, iş modeli ve süreç inovasyonu ihtiyacının altını çizdi. Dr. Partanen konuyu şöyle açıkladı: “Düşük karbonlu bir otomotiv sektörüne geçişte, hem işlenmemiş hem de ikincil hammaddelerin sorumlu yönetimi çok önemli hale geliyor. Bu malzemeler, yeni enerji araçlarının ve sürdürülebilir hareketlilik çözümlerinin yapı taşlarıdır ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmeyi ve sürdürülebilir kaynak bulma stratejileri geliştirmeyi gerektirir.”

MEXT Teknoloji Merkezi ve MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Proje Yönetim Direktörü Hande Bayrak, Danimarka Sanayicileri Konfederasyonu-Dansk Industri, Danimarka’nın en büyük işçi sendikası 3F ve MESS’in katılımıyla devam eden işbirliği projesini tanıttı. Paydaşlar, Danimarkalı şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki deneyimlerini, Türk üreticilerinin AB Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olan yeni raporlama gerekliliklerini karşılamasına yardımcı olmak amacıyla yakından inceliyor.

Döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik ve sorumlu üretimin önemine dikkat çeken Bayrak, şöyle konuştu: “Sanayinin uluslararası rekabetçiliğini sağlamak için hem dijital hem de yeşil dönüşümü odağa almak gerekiyor. Danimarka Sanayi Konfederasyonu (DI) desteği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Sanayinin Yeşil Dönüşümü Programı da sanayimizde yeşil dönüşüm farkındalığı yaratmak açısından son derece önemli bir adım. Proje, Danimarka ve Türkiye arasında yeşil dönüşüm alanında deneyim paylaşımı ve iyi uygulama örnekleri aktarımına olanak sağlıyor.”

Virke (Norveç İşletmeler Federasyonu) Sürdürülebilirlik Başkanı Tord Dale, panelde döngüsel ve sürdürülebilir tekstil üzerine yaptığı çalışmaları aktardı. “Türkiye tekstilde önemli bir tedarikçi ve tekstil de AB’nin döngüsel eylem planında öncelikli konulardan biri.” Dale, yaptığı konuşmada tekstil değer zincirinin tamamını karbon emisyonlarını azaltmaya zorlayacak yaklaşık 10 ila 20 yeni düzenlemenin olduğuna dikkat çekti. “Ayrıca tüketicilerin beklentileri de artıyor. Döngüsel ekonomiye geçiş, tüm değer zinciri boyunca çalışmayı ve daha yakın işbirliğini gerektirir.”

Dale, izlenebilirliğin tekstilde ve diğer değer zincirlerinde döngüsel dönüşüm için çok önemli bir ön koşul olduğunu özellikle vurguladı. Virke, Norveç’teki perakende sektörünü temsil ediyor ve üyeleri arasında Norveç’teki çoğu giysi ve tekstil ithalatçısı ve distribütörü bulunuyor.

Billerud Sack & Kraft Paper İş Alanı Satış Müdürü Eda Özkınacı, % 100 geri dönüştürülebilir, yenilenebilir ve fosil içermeyen malzemeler üretme azminin önemine değinerek şunları söyledi: “İşimizin temeli yenilenebilir hammaddedir. Benzersiz bilgi birikimine sahibiz ve kaynaklarımızı nasıl ciddiye aldığımız konusunu ele alan akıllı, elyaf bazlı ambalajlar yaratıyoruz. Geleneksel ürünlere meydan okuyarak ve yüksek kaliteli yenilenebilir ambalaj malzemeleri sunarak, fosil malzemelere olan ihtiyacın azaltılmasında rol oynayabiliriz. Ambalaj çözümlerimize olan talebi artırarak biyo-bazlı döngüsel ekonomiye geçişi kolaylaştırıyoruz. Ve bunu yaparken, artan nüfusun ve atıkları azaltan yenilenebilir, geri dönüştürülebilir ambalajlara yönelik artan küresel talebin getirdiği zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı oluyoruz.”

Dört kuzey ülkesi tarafından düzenleniyor

Nordic Talks etkinlikleri, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Norveç Ankara Büyükelçiliği ve Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ortaklığında düzenleniyor. Amaç, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan temiz suya erişim, sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir şehirler, sorumlu tüketim ve üretim ile ortak amaçlar için işbirliği doğrultusunda, Kuzey ülkelerinin sürdürülebilirlik alanındaki birikimlerini Türkiye ile paylaşmak.

Ayrıntılı bilgi için https://www.nordictalks.com sayfası ziyaret edilebilir.