PepsiCo “sürdürülebilirliğe” desteğini sürdürüyor

PepsiCo, büyüme ve değer yaratma faaliyetlerinin merkezinde sürdürülebilirliği ve insanı konumlandıran ve uçtan uca stratejik bir iş dönüşüm hareketi olan PepsiCo Pozitif (pep+) yaklaşımının duyurulmasından bu yana ilk Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) özetini yayınladı.

PepsiCo, şirketin büyüme ve değer yaratma faaliyetlerinin merkezinde sürdürülebilirliği ve insanı konumlandıran ve uçtan uca stratejik bir iş dönüşüm hareketi olan PepsiCo Pozitif (pep+) açılımının duyurulmasından bu yana ilk Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) özetini yayınladı.

PepsiCo’nun önceki Sürdürülebilirlik Raporları’nın yenilenmiş bir versiyonunu sunan 2021 ESG Özeti, şirketin gezegene ve topluma yönelik olumlu eylemler gerçekleştirmek hedefiyle yeni bir rota çizmek için markalarını, çalışanlarını ve kendi ölçeğini nasıl güçlendirdiğinin altını çizerken sektör lideri hedeflerinde kaydettiği ilerlemeyi de gösteriyor.

“Amacımız işlerimizi ve çevresel etkimizi ayrı ayrı ele alabilmek”

PepsiCo’nun daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir gıda sistemi oluşturma taahhüdünün ve bu yöndeki eylemlerinin kararlılıkla sürdüğünü belirten PepsiCo Sürdürülebilirlik’ten Sorumlu Başkan Jim Andrew, konuyla ilgili şunları belirtti: “Yeni ve güncellenmiş pep+ hedeflerimize yönelik 2021 yılında kaydettiğimiz ilerlemelerden gurur duyuyoruz. Amacımız işlerimizi ve çevresel etkimizi ayrı ayrı ele alabilmek.

Böylece çevresel etkileri azaltırken işimizi sürdürülebilir bir şekilde büyütebiliriz. Yapılması gereken daha çok iş var ancak bunları tek başımıza yapamayız. Bu yüzden, değer zincirindeki ortaklarımız, topluluklar, STK’lar ve hükümet liderleriyle birlikte hareket ederek daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atacağız, inovasyonlar yapacağız ve iş ortaklıklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

PepsiCo’nun 2021 ESG Özeti, kaydedilen ilk ilerlemeleri ve gerçek dünyadan verdiği örnekleri, PepsiCo Pozitif (pep+) yaklaşımı doğrultusunda Pozitif Tarım, Pozitif Değer Zinciri ve Pozitif Seçenekler olmak üzere üç alanda detaylandırıyor. Bu çerçevede öne çıkan maddeler aşağıdaki şekilde özetleniyor.

Pozitif Tarım

Pozitif Tarım, yenileyici tarım uygulamalarının 345.000 dönümden fazla alana yayılmasına yardımcı oldu. Bu, 2030 yılına kadar PepsiCo’nun tarımsal ayak izinin yaklaşık eşdeğeri olan 28 milyon dönüm hedefine yönelik bir ilerlemeye işaret ediyor.

Pozitif Tarım ayrıca kadınların önderliğindeki girişimleri geliştirmek için 20 milyon dolarlık USAID ortaklığı ve Inter-Amerikan Kalkınma Bankası’nın (IADB) 2 milyon dolarlık Yeni Nesil Tarım Fonu gibi girişimler aracılığıyla kadın çiftçilerin ve kırsal halkın geçim kaynaklarını destekledi.

Bunlar PepsiCo’nun Dominik Cumhuriyeti, Ekvador ve Guatemala’daki tarımsal tedarik zincirlerinde cinsiyete dayalı akılcı çözümlerin etkisini gösteriyor. İlgili programlar, PepsiCo’nun tarımsal tedarik zincirinde ve ilgili topluluklarda, ekonomik olarak güçlendirilen kadınlar da dahil olmak üzere 250.000’den fazla kişinin geçim kaynaklarını iyileştirmek için belirlenen yeni bir pep+ hedefine yönelik ilk eylem olma özelliği taşıyor.

Pozitif Değer Zinciri

Kapsam 1 ve 2 emisyonları 2015 yılına göre yüzde 25 azaltıldı ve doğrudan operasyonlardaki küresel elektrik ihtiyacının yüzde 70’inden fazlası, artık, yenilenebilir kaynaklarla karşılanıyor. 2021’de, şirketin emisyonlarının yüzde 93’ünü oluşturan Kapsam 3 emisyonları, büyük ölçüde benzeri görülmemiş ticari büyümeye bağlı olarak, 2015 yılına göre yüzde 5[1] artış gösterdi.

Pozitif Değer Zinciri, 2025 yılına kadar yüzde 25’lik bir hedef [2] belirlenen Operasyonel su kullanım verimliliğini, 2015 yılına göre yüksek su riski olan bölgelerde yüzde 18 artırdı. 2021’de operasyonlarda kullanılan suyun yüzde 34’ü[3], 6,1 milyar litreden fazla su, yerel havzalara geri kazandırıldı. Buna ek olarak PepsiCo, 2006’dan beri dünya çapında 68 milyondan fazla insanın güvenli suya erişmesini sağladı ve şirketin “2030’da 100 milyon insana güvenli su sağlama” hedefinin yarısından fazlasını gerçekleştirmiş oldu.

Pozitif Değer Zinciri hareketine bağlı olarak ABD’deki Siyahi yönetici temsili yüzde 8,3’e ve Latin Amerikalı yönetici temsili yüzde 9,5’e çıktı. Her biri için hedef, 2025 yılına kadar yüzde 10 olarak belirlenmişti. Ayrıca, 2025 yılına kadar dünyada genelinde yüzde 50’yi yakalama hedefi çerçevesinde, PepsiCo’nun yönetim rollerinde kadınların yüzdesi 43’e ulaştı.

Pozitif Seçenekler

PepsiCo, 100 kalori başına 1,1 gram doymuş yağı aşmayan gıda portföyünde[4], % 75 doymuş yağ azaltma hedefine[5], 2021’de planlanan tarihten dört yıl önce ulaştı.

Ayrıca, PepsiCo’nun içecek portföyü hacminin % 53’ü, bundan böyle, 340 ml’lik porsiyon[6] başına eklenen şeker miktarı 100’den az kalori içerecek ve buna uygun olarak gıda portföy hacminin % 66’sında kalori başına sodyum miktarı 1,3 miligramı geçmeyecek[7].

PepsiCo’nun yaklaşımına ve sürdürülebilirlikle ilgili yaklaşık 50 alanda kaydettiği ilerlemelere yeşil ve derin bir bakış sunmak üzere hazırlanan dijital formattaki 2021 ESG Özeti, ESG’nin A’dan Z’ye tüm konularında  PepsiCo’nun gösterdiği performansa eksiksiz bir şekilde eğiliyor.

[1]2021 verilerinin bulunmadığı durumlarda tahmini 2021 verileri kullanılmıştır. Hangzhou Haomusi Food Co., Ltd.’nin (Be & Cheery) hariç tutulmuştur ve verilerin mevcut olmadığı diğer satın almalar için belirli Kapsam 3 emisyonları sonuçlara yansıtılmıştır.
[2]Sonuçlarda Be & Cheery hariç tutulmuştur.
[3]Sonuçlarda Soda Stream ve Be & Cheery hariç tutulmuştur.
[4]2021 itibarıyla, global gıda hacmimizin % 86’sını oluşturan en büyük 23 gıda pazarımıza dayanmaktadır.
[5]Sonuçlarda Be & Cheery hariç tutulmuştur.
[6]Dünya çapında kaydettiğimiz ilerleme, 2021 itibarıyla global içecek hacmimizin % 79’unu oluşturan en büyük 26 içecek pazarımıza dayanmaktadır.
[7]Dünya çapında kaydettiğimiz ilerleme, 2021 itibarıyla global gıda hacmimizin % 86’sını oluşturan en büyük 23 pazarımıza dayanmaktadır. Sonuçlarda Be & Cheery hariç tutulmuştur.