“Türkiye ve Almanya’daki yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz”

“Ülkemizde 2023’ün 2022’ye göre çok daha zor geçeceğini düşünüyorum” diyen Aromsa Genel Müdürü Murat Yasa, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 yılı öngörülerini paylaştı.

-Sayın Yasa, 2022 yılını tamamlamak üzereyiz. Bu yılı nasıl geçirdiniz (yeni ürün ve Ar-Ge çalışmaları, yatırım, satış-pazarlama, ihracat, hedef vb.)?

2022 yılına başlarken çok endişeliydik. Bu endişelerimden başlıcası, pandemi sonrası piyasaların birkaç aylık canlanmasını takip edecek bir resesyona karşı almamız gereken tedbirlerin doğru saptanması idi.

Resesyon tehlikesine, bir de üst üste gelen iklim şartlarının olumsuzluğu ve 20 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu piyasalara, hammadde arzının azalması sonucu gelen fiyat artışları eklenince yıla epey sıkıntılı başladık.

Almanya ve Gebze fabrikalarımıza yeni yatırımlarımız başlamıştı, onların aksamadan devam ettirilmesi ve ülkenin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlardan çalışanlarımızın mümkün olduğunca az etkilenmelerini de sağlamamız gerekiyordu.

Tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmek amacı ile iş ortaklarımızın üretimlerinin aksamasına neden olmamak için hammadde stoklarımızı büyük oranda artırdık ve tedarikçilerimiz ile uzun vadeli anlaşmalar yaptık.

Başlamış olduğumuz kapasite artırma ve yeni ürün yatırımlarımızı hızla ve zamanında tamamladık.

Ar-Ge ve uygulama laboratuvarlarımız aralıksız çalıştılar. Büyük proaktif projelere imza attılar.
Yurtdışı satışlarımızdaki artış çift haneli rakamlara ulaştı. Yukarıdaki olumsuzlukların ekonomiye tek faydası, dünyada sürdürülebilirlik açısından “globalleşme” kavramının sorgulanmaya başlaması oldu.

Sürdürülebilirlik kavramı kaynaklarımızın, evrenimizin, işlerimizin sürdürülebilirliği anlamında gündemimizde yer almaya devam edecek. Biz de Aromsa olarak bu yıl 2. Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınlayarak çevre, Ar-Ge ve inovasyon, kurumsal yönetim, dijitalleşme toplumsal gelişim gibi alanlardaki performansımızı ortaya koyuyoruz.

Odaklandığımız 3 ana alan olan insan, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik çerçevesinde -kalite her daim ana odağımızda kalmak koşuluyla- çalışmalarımıza devam ederken, sektörümüzü geliştirecek gönüllü projelerimizi de aksatmadan devam ettiriyoruz. Tedarikçi Güçlendirme Programımızın 11.’si 21 Aralık’ta gerçekleşti. İş ortaklarımıza yönelik, gönüllülük esaslı kurmuş olduğumuz pestisit analiz laboratuvarımızın 2023 yılında akredite olmuş olarak yoluna devam etmesini hedefliyoruz.

Operasyonlarımızı sürekli gelişim, öğrenme ve aynı zamanda çevremize katma değer üretmek anlayışını benimseyerek devam ettiriyor ve bu doğrultuda yönetiyoruz.

-2023 yılında da ekonominin iyice daralacağı ve zor günlerin devam edeceği ifade ediliyor. Bu görüşlerin ışığında, 2023 yılına nasıl bakıyorsunuz? Hem firmanız, hem de sektörünüz açısından kapsamlı bir değerlendirme (yeni ürün, yatırım, satış-pazarlama, ihracat, hedef vb.) yapar mısınız?

Ülkemizde 2023 yılının 2022’ye göre çok daha zor geçeceğini düşünüyorum. Ve en büyük korkum, 1978-1981 arası yaşadığımız döviz krizinin benzerinin tekrardan yaşanması.
2022’nin son aylarında, yıla başlarken öngördüğümüz resesyonun ilk belirtilerini hissetmeye başladık. Bu durumun yılın sonlarına doğru daha da fazla hissedileceği kanaatindeyim.
Tüm bu olumsuzluklara ilaveten emeklilikte yaşa takılanların (EYT) tazminatlarının ödenmesinin de şirketlere ilave bir maddi yük getireceğini göz ardı etmememiz gerektiği düşüncesindeyim. Diğer taraftan, ne zaman yapılacağı daha kesin olarak belirlenmemiş seçimler sonrası da iktidara kim gelirse gelsin bir enkaz devir alacağı kesin.
Tüm bu olumsuzlukların ışığında yeni yıla çok tedbirli girmemiz gerekiyor.
Ülke içindeki yaşayacağımız olumsuzlukları, yurtdışı satışlarımızı artırmakla dengeleyeceğimiz kanaatindeyim. Bu yıl da gerek Gebze gerek Almanya fabrikalarımızda kapasite artırım ve yeni ürün yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu operasyondaki en büyük kozumuz da Aromsa çalışanlarının yapacakları yaratıcı çalışmalar, ürünlerimizin kalitesi ve verdiğimiz kesintisiz hizmet olacaktır.