TSKB, İkinci İklim Raporu’nu yayımladı

Türkiye’de, iklim konusunu gündemine alan ilk kurumlardan olan TSKB, 2021 yılında İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) tavsiyelerini dikkate alarak hazırladığı Türk bankacılık sektörünün ilk “İklim Riskleri Raporu” sonrasında ikinci iklim raporunu yayımladı. Raporda, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarını somut çıktılarla paylaşan Banka, 2035 yıl sonu itibarıyla kömür finansmanını sonlandırma taahhüdünde bulunarak 2030 yıl sonuna kadar 4 milyar ABD Doları tutarında iklim finansmanı sağlama hedefini paylaştı.

Türkiye’nin kapsayıcı ve nitelikli kalkınması için kalıcı değer yaratma misyonuyla çalışan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye ve bu alanda yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.2021 yılında yayımladığı ve Türk bankacılık sektöründe ilk olan “İklim Riskleri Raporu” ile iklim değişikliğinin etkilerini Task Force on Climate-related Financial Disclosures(TCFD) perspektifinde değerlendiren TSKB, ikinci raporunu “2023 TSKB İklim Raporu” adıyla yayımladı.

İklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatları yönetmek için yürüttüğü çalışmaları şeffaf bir şekilde paylaşan Banka, bu kapsamda hazırlanan raporda iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kararlılığını, güncel çalışmalarını ve gelişim alanlarını ortaya koyarken gelecek perspektifini de paylaşıyor.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “İklim risklerini ölçerek kredilendirme süreçlerimize entegre ediyoruz” 

TSKB’nin iklim değişikliğini ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının ötesinde temel stratejisi ve başarı kriteri olarak ele aldığını, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine dayalı bir sanayiye geçişine katkıda bulunmayı önceliklendirdiklerini belirten TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Ortak geleceğimiz için yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim finansmanı, emisyon ölçümü ve azaltımı, adaptasyon ve döngüsel ekonomi yatırımları gibi konuları barındıran yeşil dönüşüm alanında ölçeklenebilir çözümlere ihtiyaç bulunuyor. TSKB olarak iklim risklerini ölçerek kredilendirme süreçlerimize entegre ediyoruz. İklim risklerinin azaltımına yönelik dönüşüm yatırımları, gezegenimizin geleceğinde oldukça önemli bir yer tutuyor.

Türkiye’de iklim konusunu gündemine alan ilk kurumlardan biri olarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ve ülkemizin kalkınma hedefine doğrudan katkı sağlayan yatırım temalarını önceliklendiriyoruz. SKA bağlantılı kredilerimizin oranı % 90, sadece iklim ve çevre ile ilgili SKA bağlantılı kredi oranı hedefimiz ve 2023 yıl sonu gerçekleşmesi de % 62 seviyesinde. Sürdürülebilir bankacılık anlayışımızın yanı sıra, uzun yıllara dayanan danışmanlık tecrübemizden kazandığımız deneyimi, 2011 yılında kurduğumuz sürdürülebilirlik danışmanlığı alanındaki iştirakimiz Escarus aracılığıyla farklı sektörlerle paylaşarak bu alandaki etkimizi büyütüyoruz. Sunduğumuz akıllı finansman olanakları, çok yönlü danışmanlık kapasitemiz ve iş ortaklarımızla sinerji içinde somut başarılara imza atıyoruz” dedi.

Murat Bilgiç: “Kömür yakıtlı termik santral ve elektrik üretim amaçlı kömür madenciliği yatırımlarını finanse etmeme taahhüdümüzün arkasında duruyoruz” 

Bilgiç, ayrıca şunları ekledi: “Ekosistem krizi ile mücadele kapsamında yeni kurulacak kömür yakıtlı termik santral ve elektrik üretim amaçlı kömür madenciliği yatırımlarını finanse etmeme taahhüdümüzün arkasında duruyoruz. Bu hedefimizi kapasite artış yatırımlarını da kapsayacak şekilde ve 2035 yıl sonuna kadar kömür finansmanından tamamen çıkmak üzere güncelledik. 2023 TSKB İklim Raporumuz ile iklim değişikliği konusunda bankacılık faaliyetlerimize entegre olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sunarken, paydaşlarımıza örnek oluşturmasını amaçladığımız kıymetli bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de iklim risklerinin en aza indirilmesi ve bu mücadelede başarı kazanılması yönünde nitelikli uzman kadrolarımız ve iş ortaklarımızla hep birlikte kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz.”

TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan: “10 milyar ABD doları tutarında SKA bağlantılı finansman sağlamayı hedefliyoruz”

TSKB kredi portföyünün ağırlıklı olarak SKA bağlantılı kredilerden oluştuğunun altını çizen TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan şunları ekledi: “2021-2030 yılları arasında 10 milyar ABD Doları tutarında SKA bağlantılı finansman sağlamayı hedefliyoruz. Yanı sıra, 2030 yıl sonuna kadar 4 milyar ABD Doları tutarında iklim finansmanı sağlamayı planlıyoruz.

Hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken eş zamanlı pek çok çalışmaya imza atıyoruz. 2022 yılının ekim ayında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin imzacısı olduk. Bu imzayla kredi portföyümüzü 2050 yılına kadar Paris İklim Anlaşması doğrultusunda net sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. 2023 yılında 2027 ve 2035 yıllarına yönelik yakın dönem bilim temelli hedeflerimizi onaylatarak kamuoyuna duyurduk.”

Meral Murathan: “Bankamızın emisyon azaltım hedefleri, SBTi tarafından onaylandı” 

Yenilenebilir enerjinin TSKB’nin odak alanlarından biri olduğunu söyleyen Murathan, “İklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli yönlendirmeleri bulunan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon kapsamında öne çıkan amaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Uluslararası bilim temelli hedefler ile çalışan bankamızın Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi: Science Based Targets initiatives) kılavuzlarına uyumlu olarak hesapladığı emisyon azaltım hedefleri SBTi tarafından 2023 yılında onaylandı.

Bu hedeflerimiz çerçevesinde iş ortaklarımızın geçiş süreçlerini ve karbondan arındırılma çalışmalarını sağladığımız finansmanla teşvik ederken performans ilerleme raporlaması yapmayı da taahhüt ediyoruz. Böylelikle bankamız, iç operasyonlarından kaynaklı doğrudan emisyonlar (Kapsam 1), tedarik edilen enerji kaynaklı dolaylı emisyonlar (Kapsam 2) ve kredi portföyü kaynaklı emisyonlar (Kapsam 3) olmak üzere sera gazı emisyonlarına yönelik hedeflerini doğrulatarak kamuoyuna duyurmuş oldu. Bütün bu çalışmalarımızın yanında yeni bir yapılanmaya giderek, Banka içinde farklı çalışma grupları altında uzun yıllardır devam eden sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi daha da derinleştirmek için kapasite geliştirmemize de fayda sağlayacak şekilde TSKB İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü’nü kurduk.”

2023 TSKB İklim Raporu’na ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz: https://www.tskb.com.tr/uploads/file/2023-tskb-iklim-raporu.pdf