Vücudumuzdaki elektrolitler

Elektrolitler, suda çözündüklerinde doğal olarak pozitif veya negatif elektrik yüküne sahip olan maddelerdir. Bir yetişkinin vücudunun yaklaşık % 60’ı sudur. Vücutta hemen hemen her sıvı ve hücre elektrolit içermektedir.

Dr. Yaser SÜLEYMANOĞLU/Acıbadem Grubu

Prof. Dr. Y. Birol SAYGI/Alanya Üniversitesi

Elektrolitler, suda çözündüklerinde doğal olarak pozitif veya negatif elektrik yüküne sahip olan maddelerdir. Vücudun kimyasal reaksiyonları düzenlemesine, hücrelerin içindeki ve dışındaki sıvılar arasındaki dengeyi korumasına ve daha fazlasına yardımcı olurlar. Ayrıca çok çeşitli tıbbi durumları ve hastalıkları teşhis etmenin önemli bir yoludur. Elektrolitler, suda çözündüklerinde doğal olarak pozitif veya negatif elektrik yüküne sahip olan maddelerdir. Bir yetişkinin vücudunun yaklaşık % 60’ı sudur. Vücutta hemen hemen her sıvı ve hücre elektrolit içermektedir.

Vücudun kimyasal reaksiyonları düzenlemesine, hücrelerin içindeki ve dışındaki sıvılar arasındaki dengeyi korumasına ve daha fazlasına yardımcı olurlar. Vücut, elektrolitleri veya bileşenlerini yedikleriniz ve içtiklerinizden alır. Böbrekler fazla elektrolitleri vücuttan ve idrardan filtre eder. Ayrıca ter ile elektrolit kaybederiz.

Bilinmesi gereken anahtar terimler:
 • Hiper-: “Hiper” ile başlayan bir durum, çok fazla şey içerdiği anlamına gelir.
 • Hipo-: “Hipo” ile başlayan bir durum, çok az şey içerdiği anlamına gelir.
 • İyon: Elektrik yükü olan atom.
 • Katyonlar: Pozitif yüklü iyonlar.
 • Anyonlar: Negatif yüklü iyonlar.
 • pH: Bir sıvının asit mi baz mı olduğunu ölçen ölçek. Vücudun doğal kan pH’ı 7,36 ile 7,44 arasındadır.
 • Asidik: pH’ı 7’den az olan.
 • Nötr: pH değeri 7’dir.
 • Bazik: 7’den fazla pH değerine sahiptir (baz, “alkali” olarak da bilinir).

Hücrelerimiz elektrik yüklerini iletmek için elektrolitler kullanırlar. Kaslarımız bu şekilde kasılır. Aynı elektrik yükleri, özellikle hidrasyon ve hücrelerin içindeki ve dışındaki sıvıların dengesi söz konusu olduğunda, kimyasal reaksiyonlara da yardımcı olur.

Elektrolitlerin dayandığı temel ilke, belirli kimyasal elementlerin doğal olarak pozitif veya negatif bir elektrik yükü tutabilmesidir. Bu elementler bir sıvı içinde çözüldüğünde, bu sıvı daha sonra elektriği iletebilir. Buna bir örnek, elektriği kolayca ileten tuzlu sudur.

Tuz, sodyum (pozitif yüklü) ve klordan (negatif yüklü) oluşur ve bir araya geldiklerinde yükleri birbirini dengeler. Elektrik yükü olan atomlara iyon denir (pozitif iyonlara katyon, negatif iyonlara ise anyon denir). Tuzun suda çözülmesi, sodyum ve klor atomlarını birbirinden ayırır. Bu da tekrar pozitif ve negatif yüklü hale geldikleri anlamına gelmektedir. Su molekülleri dışında elektrik, sodyum ve klor iyonları arasında atlar, çünkü zıt elektrik yüklerine sahiptirler.

En temel kimyasal düzeyde, elektrolitler vücudunuzun dengeyi korumasına yardımcı olur. Tıpkı elektriğin tuzlu suda bir yerden bir yere gitmek için iyonları kullanması gibi, vücutta iyonları hücrelerin içine ve dışına kimyasal bileşikler taşımak için kullanır.

Anahtar elektrolit bileşenleri nelerdir?

Vücudunuzun normal elektrolit seviyelerini korumak için ihtiyaç duyduğu birkaç temel unsur vardır. Aşağıda, pozitif (+) veya negatif (-) olarak işaretlenen ana unsurları ve bu unsurdan çok fazla veya çok az olduğunda ne olduğunu içermektedir.

Sodyum (+): Sodyum, hücrelerin doğru sıvı dengesini korumasına yardımcı olmada kritik bir rol oynar ve hücrelerin besinleri emmesine yardımcı olmak için kullanılır. Vücutta bulunan en çok elektrolit iyonudur.

 • Hipernatremi (çok fazla sodyum): Karışıklığa veya davranış değişikliklerine, alışılmadık derecede güçlü reflekslere ve kas kontrolünün kaybına, nöbetlere ve komaya neden olabilir.
 • Hiponatremi (yeterli sodyum eksikliği): Karışıklık, sinirlilik, zayıflamış refleksler, mide bulantısı, kusma, nöbetler ve koma.

Magnezyum (+): Magnezyum, besinleri enerjiye dönüştürürken hücrelere yardımcı olur. Beyin ve kasların, işlerini yapmak için büyük ölçüde magnezyuma güvenmektedir.

 • Hipermagnezemi (çok fazla magnezyum): Kalp ritmi değişiklikleri ve aritmiler, zayıflamış refleksler, azalmış nefes alma yeteneği ve kalp durması.
 • Hipomagnezemi (yeterli magnezyum eksikliği): Kas zayıflığı, seğirme ve kontrol kaybı, kalp aritmileri. Bu genellikle kalsiyum ve potasyum eksiklikleri ile bağlantılı olarak olur.

Potasyum (+): Hücreler, sodyumun yanında potasyum kullanır. Sodyum iyonu bir hücreye girdiğinde, bir potasyum iyonu ayrılır ve bunun tersi de geçerlidir. Potasyum ayrıca kalp işlevi için özellikle kritiktir. Çok fazla veya az ciddi kalp sorunlarına neden olabilir.

 • Hiperkalemi (çok fazla potasyum): Zayıflık, kasları hareket ettirememe, konfüzyon, düzensiz kalp ritimleri (aritmiler).
 • Hipokalemi (yeterli potasyum eksikliği): Kas zayıflığı ve krampları, alışılmadık derecede susama hissi ve sık sık işeme ihtiyacı, baş dönmesi veya çok hızlı ayağa kalkıldığında bayılma. Daha yüksek seviyelerde, kas dokusu parçalanmaya başlar (rabdomiyoliz adı verilen ve böbreklerinize ciddi şekilde zarar verebilecek bir durum) ve kalp aritmileri ciddi bir tehdit haline gelir.

Kalsiyum (+): Kalsiyum vücudun temel bir elementidir. Ancak güçlü kemikler ve dişler oluşturmaktan daha fazlasını yapmaktadır.

Ayrıca kasları kontrol etmek, sinirlerdeki sinyalleri iletmek, kalp ritmini yönetmek ve daha fazlası için kullanılır. Kanda çok fazla veya çok az kalsiyum olması, vücuttaki farklı sistemlerde çok çeşitli semptomlara neden olabilir.

Hiperkalsemi (çok fazla kalsiyum)

 • Beyin: Baş ağrısı, yorgunluk, ilgisizlik ve kafa karışıklığı.
 • Sindirim sistemi: Kabızlık, karın ağrısı ve kusma.
 • Böbrekler: Sık idrara çıkma ihtiyacı, böbrek taşları ve böbrek yetmezliği.
 • Kalp: Bazıları şiddetli olabilen aritmiler.
 • İskelet: Kemiklerde ve eklemlerde ağrı.

Hipokalsemi (yeterli kalsiyum eksikliği)

 • Beyin: Karışıklık ve davranış değişiklikleri.
 • Kaslar: Alışılmadık derecede güçlü refleksler ve kas kontrolünün kaybı, kas seğirmesi, konuşmayı veya nefes almayı zorlaştıran boğaz kaslarında spazmlar.

Klorür (-): Klorür, vücutta en çok bulunan ikinci iyondur. Ayrıca, hücrelerin iç ve dış sıvı dengesini nasıl koruduklarının önemli bir parçasıdır. Ayrıca vücudun doğal pH dengesinin korunmasında da rol oynar.

Hiperkloremi (çok fazla klorür)

Kanın asitliğinin çok yüksek olduğu asidoza neden olabilir. Mide bulantısı, kusma ve yorgunluğun yanı sıra hızlı, derin nefes alma ve kafa karışıklığına neden olmaktadır. Bu genellikle çok fazla veya az potasyum ile bağlantılı olarak gerçekleşmektedir.

 • Hiperkalemi ile ilgili olduğunda: Çok fazla potasyum ile ilişkili olduğunda, ciddi böbrek problemlerine veya böbrek yetmezliğine neden olabilir.
 • Hipokalemi ile ilgili olduğunda: Çok az potasyum ile birleştiğinde ishale, pankreastan sıvı sızmasına ve diğer ciddi idrar yolu sorunlarına neden olabilir.

Hipokloremi (yeterli klor yok)

Bu, kanda alkaloz adı verilen bir durum olan daha alkali hale gelmesine neden olmaktadır. Genellikle hiponatremi veya kusma ile olur. Alkaloz belirtileri apati, konfüzyon, aritmiler ve kas seğirmesi veya kontrol kaybıdır.

Fosfat (-): Fosfat, kimyasal bileşikleri ve molekülleri hücrelerinizin dışına taşımanın önemli bir parçası olan fosfor bazlı bir moleküldür. Hücrelerin besinleri metabolize etmesine yardımcı olur ve ayrıca DNA’yı oluşturan yapı taşları olan nükleotid adı verilen moleküllerin önemli bir parçasıdır.

 • Hiperfosfatemi (çok fazla fosfat): Bu tipik olarak hipokalsemi yaşamanıza neden olmaktadır. Çünkü vücut fosfor yerine kalsiyum kullanmaya çalışır. Şiddetli hale gelene kadar genellikle semptomlara neden olmaz ve hipokalsemi semptomları da bununla sıklıkla ortaya çıkar. Aşırı kaşıntı ile de ilişkilendirilebilir.
 • Hipofosfatemi (yetersiz fosfat): Bu durumun erken belirtisi genellikle kas zayıflığıdır. Kötüleştikçe daha şiddetli semptomlar ortaya çıkar. Rabdomiyoliz (ciddi böbrek hasarına neden olabilen kas dokusunun parçalanması), nöbetler, azalmış kalp fonksiyonu ve solunum güçlüğü (kas zayıflığından kaynaklanır) içermektedir.

Bikarbonat (-): Vücudun yaptığı tüm karbondioksit, nefes almak için akciğerlere gönderilmez. Bunun yerine, bazıları vücudun kan pH seviyesini normal tutmak için kullandığı bikarbonata geri dönüştürülür.

 • Asidoz: Çok az bikarbonat, kanınızın çok asidik olduğu asidoza neden olmaktadır. Bu olgu, yorgunluğa, mide bulantısına ve kusmaya neden olur ve daha hızlı ve daha derin nefes alınır. Aynı zamanda kafa karışıklığına da neden olabilir.
 • Alkaloz: Çok fazla bikarbonat, kanınızın çok alkali hale geldiği alkaloza neden olmaktadır. Semptomlar konfüzyon, apati, aritmiler ve kas seğirmesini içermektedir.
Hangi testler elektrolit problemlerini belirlemeye yardımcı olmaktadır?

Elektrolit sorunları, birkaç farklı laboratuvar testi kullanılarak tespit edilebilir. Test genellikle “metabolik panel” adı verilen daha geniş bir test türünü içerir. Bu sonuçlar anormalse, sağlık uzmanı elektrolit dengesizliklerine neyin neden olduğunu daraltabilen takip testleri isteyebilir. Elektrolit dengesizliğinin spesifik nedeni, diğer sebepler için işe yaramayacak spesifik bir tedavi türüne ihtiyaç duyabileceğinden, bu takip testleri kritik öneme sahiptir. Elektrolit sorunlarını tespit edebilen daha geniş testler aşağıdaki kan testlerini içermektedir.

Temel metabolik panel

Bu test vücuttaki birkaç farklı işleme bakar ve aşağıdakilerle ilgili verileri gösterir:

 • BUN (Kan Üre Azotu): Böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını gösteren bir testtir ve dehidratasyona işaret edebilir.
 • Sodyum, potasyum, karbon dioksit ve klorür seviyeleri dahil olmak üzere sıvıların ve çeşitli elektrolitlerin dengesi.
 • Kan şekeri: Oruç tutuluyorsa, bu test diyabet veya prediyabet olgularını gösterebilir.
Kapsamlı metabolik panel

Bu test, temel metabolik panele benzer, ancak ek veriler toplanmıştır. Toplanan ek öğeler şunları içermektedir:

 • Kalsiyum seviyeleri.
 • Albümin (karaciğer tarafından üretilen bir protein) seviyeleri.
 • Toplam kan protein seviyeleri.
 • Bilirubin (karaciğerde yapılan kimyasal bileşik).
 • Karaciğer fonksiyonuna bağlantılı enzimler olan aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) seviyeleri.
Elektrolit paneli

Yukarıdaki metabolik paneller gibi daha geniş bir testtir. Ancak yalnızca elektrolitleri aramaktadır. Analiz edilen elektrolitler sodyum, klorür, potasyum ve bikarbonatı içermektedir. Elektrolit sorunları için daha spesifik olan testler şunları içermektedir;

 • Aldosteron kan testi: Bu test, böbrekler tarafından üretilen belirli bir hormonu aramaktadır. Sonuçlar belirli elektrolit problemlerini gösterebilir.
 • Aldosteron 24 saatlik idrar testi: Bu test aynı zamanda aldosteronu da arar, ancak bunu 24 saatlik bir zaman diliminde toplanan birkaç idrar örneğini kullanarak yapar.
 • Anyon açığı kan testi: Test, pozitif yüklü ve negatif yüklü elektrolitlerin ölçülen seviyeleri arasında belirli koşulların bir işareti olabilecek bir fark olup olmadığını görmek için belirli elektrolitlerin seviyelerini karşılaştırır.
 • Antidiüretik hormon testi (kan): Bu test, antidiüretik hormon düzeylerini arar. Elektrolit bazlı durumlarla semptomları paylaşan bazı tıbbi durumların, özellikle aşırı susama veya sıvı dengesizliği, ekarte edilmesine yardımcı olabilir.
 • Karbondioksit kan testi: Bu test kanınızdaki karbondioksit miktarını ölçer. Bu seviye, kanın çok asidik mi yoksa çok alkali mi (temel) olduğunu gösterebilir.
 • Klorür kan testi: Bu test, kanda bulunan klorür seviyesi için bir kan örneğini analiz eder.
 • Klorür idrar testi: Bu test idrar örneğindeki klorür miktarını ölçer. Bazı durumlarda, 24 saatlik bir süre içinde alınan birkaç örneği içerebilir.
 • Magnezyum kan testi: Bu test, kanınızdaki magnezyum seviyelerini analiz eder.
 • Kan osmolalite testi: Bu test vücuttaki belirli maddelerin miktarını ölçer. Susuz kalındığında, aşırı su içildiğinde veya zehirlenmenin mümkün olduğu ve şüphelenildiği durumlarda sıklıkla kullanılır.
 • İdrar osmolalite testi: Özellikle ne sıklıkta işemek gerektiğiyle ilgili değişikliklerde bu test, sıvı dengesini kontrol etmektedir. İdrar osmolalite testleri, numunenin cinsel organlarınızda olabilecek mikroplardan bulaşmayacak şekilde alınmasını gerektiren bir “temiz yakalama” yöntemi kullanır.
 • Fosfor kan testi: Bu test kandaki fosfor miktarını ölçer.
 • Fosforlu idrar testi: Bu test idrarınızda bulunan fosfor miktarını ölçer. 24 saatlik bir süre içinde alınan birden fazla örneği içerebilir.
 • Sodyum kan testi: Bu test kanınızdaki sodyum seviyesini ölçer.
 • Sodyum idrar testi: Bu test idrardaki sodyum miktarını ölçer. 24 saatlik bir süre boyunca toplanan birden fazla örneği içerebilir.
 • İdrar konsantrasyon testi: Bu test sağlık uzmanlarına böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını, özellikle de vücuttaki sıvı miktarını yönetme yeteneklerini göstermektedir. Özellikle idrardaki partikül konsantrasyonuna, elektrolit seviyelerine ve partikül konsantrasyonuna (ozmolalite) bakar.
Sonuçlar ve takip

Çoğu laboratuvar sonucu, sonuç rakamını ve bir referans aralığını içermektedir. Bir referans aralığının bir üst ve bir alt sınırı vardır ve ikisi arasında kalan herhangi bir sonuç “normal” bir sonuç olarak kabul edilir. Bu sonuçların çoğu, “belirli bir numune boyutunda bir maddenin ne kadarının bulunabileceği” şeklinde iletilir. Kütle, “ne kadar” ifadesinin birimi olup ağırlıkla aynı değildir. Kullanılan kütle birimleri milimol, milieşdeğer veya miligramdır.

 • Milimol en sabit olanıdır ve tüm elektrolit atomları ve molekülleri için kullanılabilir.
 • Milimol yerine genellikle litre başına milieşdeğer kullanılır. Bunun nedeni, milieşdeğerlerin bir iyonun yükünün gücünü hesaba katmasıdır. Bu nedenle daha güçlü yüklere sahip iyonların milimol cinsinden aynı test sonuçlarından farklı miktarlara sahip olmasının nedeni budur.
 • Desilitre başına miligram bazen daha büyük atomlar ve moleküller için kullanılabilir.

“Milli-” ön eki “1/1,000” anlamına gelir. Hacim birimleri genellikle litre veya litrenin kesirleri olarak gösterilir. Örneğin desilitre (litrenin 1/10’u olan dL) veya mililitre (litrenin 1/1000’i olan mL).

Elektrolit seviyeleri için normal aralıklar nelerdir?

Kanda elektrolitlerin normal miktarları aşağıdaki gibidir:

İdrar, dışkı veya diğer ölçülebilir formlarda elektrolitlerin normal miktarları aşağıdaki gibidir:

Normal bir sonuç her şeyin yolunda olduğu anlamına mı gelir yoksa anormal bir sonuç her zaman bir sorunum olduğu anlamına mı gelir?

Herkes farklı olduğu için bazen referans aralığının dışında kalan bir sonuç elde edilebilir. Diğer durumlarda sonuç normal olabilir. Ancak sahip olunan belirtiler ve diğer test sonuçları bir sağlık sorunu olduğunu gösterecektir. Bunu anlamanın bir yolu, bir şovmenin tahta bir çubuğun ucunda bir tabak döndürdüğü karnaval numarasını düşünmektir. Plaka herhangi bir yönde çok fazla eğilirse düşecektir, bu nedenle denge çok önemlidir.

Elektrolit seviyeleri ve laboratuvar sonuçları benzer bir dengeleme eylemine dayanır ve vücudun her zaman her şeyi olabildiğince dengede tutmaya çalışır.

Vücudunuz başka bir vücut sistemi veya süreci ile telafi ederek bir sorunu maskeliyor olabilir. Tıbbi sağlayıcı birden fazla test yapıyorsa, muhtemelen vücudun bir sorunu başka bir sorun yaratarak gizlemediğinden emin olması içindir.

Sağlık uzmanınız veya personeli, test sonuçlarınızı ne zaman geri alacağınızı size söyleyebilir. Test sonuçlarınızı anlamadıysanız veya referans aralığında olmayan bir sonuç aldıysanız ve sorularınız veya endişeleriniz varsa, sağlık uzmanınızı aramalısınız. Elektrolit seviyelerinizde yapılan herhangi bir testle ilgili herhangi bir semptomda ani bir değişiklik fark ederseniz, sağlık uzmanınızı da aramalısınız.

Elektrolitler, vücudunuzun nasıl çalıştığının önemli bir parçasıdır ve hidrasyondan kalbinizin nasıl attığına kadar her şeyi etkiler. Ayrıca doktorların çok çeşitli tıbbi durumları ve sorunları teşhis etmesine yardımcı olabilirler. Elektrolitleri ve bunları çevreleyen potansiyel endişeleri anlamak, kendinize bakmanıza ve gelecekteki sağlık sorunlarından kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bu şekilde elektrolitlerinizi kontrol altına alabilir, hayatınızı ve rutininizi olumsuz etkilemesini önleyebilirsiniz.

Kaynaklar
Beswick, K. (2019). What are Electrolytes?, Cedars-Sinai Blog,https://www.cedars-sinai.org/blog/electrolytes.html
Meixner, M. (2018). Electrolyte Water: Benefits and Myths, Healthline https://www.healthline.com/nutrition/electrolyte-water
Tinsley, G. (2023). Everything you need to know about electrolytes, Madical News Today, https://www.medicalnewstoday.com/articles/153188
West, H. (2018). Electrolytes: Definition, Functions, Imbalance and Sources, Healthline, https://www.healthline.com/nutrition/electrolytes