Hindiba kökü lifi ruh sağlığına iyi geliyor

Jackson ve arkadaşları tarafından yürütülen yeni bir çalışma[i], prebiyotik diyet lifi oligofruktozunun tek başına veya anne sütü oligosakkarit 2’fukosillaktoz ile kombinasyon halinde alımının, bağırsaktaki bifidobakterilerde önemli bir artışı teşvik ettiğini ve[1] hafif ila orta derecede anksiyete ve depresyon duyguları olan sağlıklı yetişkinlerde ruh halinde önemli iyileşmelere neden olabileceğini gösteriyor.

Dünyanın dört bir yanındaki her üç tüketiciden ikisi, sindirim sağlıklarının zihinsel sağlıkları ve stres seviyeleri üzerinde bir etkisi olduğunu söyleyerek, bağırsaklarının ruh hali üzerindeki önemini zaten görüyor[ii]. Bağırsak-beyin ekseni sayesinde, mikrobiyota modülasyonu yoluyla önemli ruh hali parametreleri etkilenebilir. Anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı bozukluklarının küresel olarak sağlık sistemlerine artan bir yük olmasıyla birlikte[iii], mikrobiyotayı olumlu yönde etkileyen bir diyet yaklaşımı kullanmak, bağırsak dostu gıdalar kullanmak, halk sağlığı maliyetlerini azaltmak ve sağlıklı yaşamı desteklemek için cazip bir öneridir.

Beş hafta boyunca (1 hafta alıştırma ve 4 hafta müdahale) süren çalışma, hindiba kökü lifi oligofruktozunun ve insan sütü oligosakarit 2’fukozillaktozunun bağırsak kolonizasyonu üzerindeki etkisini ve bunların anksiyete ve depresyonu azaltma özelliklerini incelemeyi amaçladı.

Çalışma için seçilen 92 kişi sağlıklıydı ve hafif ila orta düzeyde kaygı ve depresyona sahipti. Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel tasarlanmış bir metodoloji kullanılarak, denekler 23 kişilik dört gruba ayrıldı ve günde 8 g oligofruktoz artı 2 g maltodekstrin, 8 g oligofruktoz artı 2 g 2 ‘fukosillaktoz, 2 g 2’fukosillaktoz artı 8 g maltodekstrin veya günde 10 g maltodekstrin verildi.

Sonuçlar, dört haftalık müdahale döneminin sonunda, prebiyotik oligofruktozu tek başına veya 2’fukozillaktoz ile kombinasyon halinde alan katılımcıların, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında bifidobacterium, bacteroides, roseburia ve faecalibacterium prausnitzii dahil olmak üzere faydalı bağırsak bakterilerinde önemli artışlar yaşadığını gösterdi. Ek olarak, oligofruktozu tek başına veya 2’fukosillaktoz ile kombinasyon halinde alanlar, çeşitli ruh hali durumu parametrelerindeki iyileşmelerde kontrol grubundan önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi.

Bulgular hakkında yorum yapan BENEO Beslenme Bilimi Başkanı Dr. Stephan Theis (Head of Nutrition Science at BENEO) şunları söyledi: “Bu çalışma sayesinde, bir bilimsel kanıt parçası, büyüleyici bağırsak-beyin-ekseni bilimine önemli katkıda bulundu. Sonuçlar, bağırsak mikrobiyotasının bileşiminin ve ortaya çıkan metabolitlerin ruh halini etkilediğini gösteren kanıtlara katkıda bulunuyor. Bulgular ayrıca prebiyotiklerle hedeflenen etkinin ruh halini iyileştirmenin uygun bir yolu olabileceğini göstermektedir. Oligofruktozun yararlı mikrobiyota üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunun bir kez daha gösterilmiş olması ve 2’fukosillaktoz ile birleştirildiğinde bağırsak mikrobiyotası ve ruh hali parametreleri üzerindeki yararlı etkilere önemli bir katkıda bulunması dikkat çekicidir.”

BENEO’nun prebiyotik hindiba kökü lifi Orafti® Oligofruktoz, doğal, GDO’suz ve temiz etiketlidir. Hindiba kökü lifleri, bazı sentetik liflerin aksine, bitkiden yumuşak bir sıcak su ekstraksiyon yöntemiyle elde edilir. Hindiba kökü lifleri, teknik özellikleri nedeniyle, ulusal mevzuatlara göre bebek maması da dahil olmak üzere çok çeşitli yiyecek ve içecek uygulamalarında kullanılabilir.

Kanıtlanmış tek bitki bazlı prebiyotikler olan inülin ve oligofruktoz, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasını destekler ve bağırsakta bifidobakteriler gibi faydalı mikroorganizmaların büyümesini seçici olarak destekler. Bu iyi mikroorganizmalar için tercih edilen besindirler ve böylece seçici olarak çoğalmalarına ve sayıca büyümelerine yardımcı olurlar. Kalın bağırsakta artan bakteri metabolizması sayesinde düzenlilik de geliştirilir.

[1] Bu çalışmada “duygudurum”, Depresyon (BDÖ Beck Depresyon Envanteri) gibi çeşitli duygudurum parametrelerini kapsamaktadır
Kaygı (STAI Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri) ve olumlu ve olumsuz duygular (PANAS Olumlu ve Olumsuz Duygu Çizelgesi Kısa Formu).
[i] Jackson PPJ,Wijeyesekera A, Williams CM, Theis S, van Harsselaar J, Rastall RA, (2023) Inulin-type fructans and 2’fucosyllactose alter both microbial composition and appear to alleviate stress-induced mood state in a working population compared to placebo (maltodextrin): the EFFICAD Trial, a randomized, controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition. Yayın tarihi 29 Ağustos 2023, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2023.08.016
[ii] BENEO’nun Küresel Prebiyotik Araştırması 2023 (N= 9243)
[iii] Chisholm, Dan; Sweeny, Kim; Sheehan, Peter; Rasmussen, Bruce; Smit, Filip; Cuijpers, Pim; Saxena, Shekhar (2016): Depresyon ve anksiyetenin ölçeklendirilmesi tedavisi: küresel bir yatırım getirisi analizi. İçinde: Lancet Psikiyatrisi 3 (5), S. 415–424. DOI: 10.1016/S2215-0366(16)30024-4.